ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Market for Alternative Investmant : 15th anniversary / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2036 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ., [2557?]ชื่อเรื่องอื่น: 15th anniversary : Market for Alternative Investmant..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2036] (1).

2. TSI professional education handbook : คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2038 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2038] (1).

3. Guidance for directors on internal control / prepared by The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thaialnd

โดย Stock Exchange of Thailand | Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Market Regulation Department The Stock Exchange of Thailand, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2003] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2003] (1).

4. 5(1)00+ SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: SET stock focus 5(1)00+.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2012] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2012] (1).

5. หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด / ผู้เขียน, ฐิติเมธ โภคชัย และนภาพร ไชยขันแก้ว.

โดย ฐิติเมธ โภคชัย | นภาพร ไชยขันแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2035 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2557?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2035] (1).

6. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / ผู้รวบรวม, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2033 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2033] (1).

7. นักธุรกิจหุ้น คุณก็เป็นได้ / จัดทำโดย ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2034 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2557?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2034] (1).

8. SET Awards ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2037 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2037] (3).

9. ห้องเรียนนักลงทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2039 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2039] (5).

10. ออมก่อน รวยกว่า / ผู้เขียน, นวพร เรืองสกุล.

โดย นวพร เรืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0006 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0006 2549] (6). Items available for reference: [Call number: SET 0006 2549] (1).

11. การบริหารการเงินส่วนบุคคล / ผู้เขียน, รัชนีกร วงศ์จันทร์

โดย รัชนีกร วงศ์จันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 ร334ก เลขเรียกหนังสือ: SET 0140 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ร334ก] (11). Items available for reference: [Call number: 332.024 ร334ก] (1).

12. คู่มือปฐมพยาบาลทางการเงิน "หลังน้ำท่วม" / ผู้แต่ง, ปิยาภรณ์ ครองจันทร์, อลิศรา ฮัววานิช

โดย ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ | อลิศรา ฮัววานิช | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0149 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0149] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0149] (1).

13. เงินทองต้องใส่ใจ : วางแผนการเงินส่วนบุคคล. เล่ม 1 / ผู้เขียน, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข

โดย กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0104 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0104 2552] (4). Items available for reference: [Call number: SET 0104 2552] (1).

14. TSI investor education handbook : คู่มือหลักสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2032 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2556?]ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือหลักสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2032] (7). Items available for reference: [Call number: SET 2032] (1).

15. พอร์ตหุ้นคงกระพัน / บรรณาธิการ, อาณัติ ลีมัคเดช.

โดย อาณัติ ลีมัคเดช | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0199 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0199] (3).

16. หุ้นกลุ่มพลังงาน / ผู้เขียน, กิติชาญ ศิริสุขอาชา.

โดย กิติชาญ ศิริสุขอาชา | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0198 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0198] (3).

17. รายงานประจำปี ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 1083 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์, 2546-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1083] (14). Items available for reference: [Call number: SET 1083] (9).