Your search returned 12 results from 147440 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือน ... - เดือน ... ปี ... / ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ. ส่วนวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ241ร 2546 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิชาการ, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร 2546] (1).

2. รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.1 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1 ธ241ร] (2).

3. การหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก--สู้ก้าวต่อไป / วันทนา เฮงสกุล ... [และคนอื่นๆ].

by วันทนา เฮงสกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.76 ก528 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555. Description: 95 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.76 ก528] (2).

4. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.404409593 ธ241จ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542 Description: 197 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.404409593 ธ241จ] (1).

5. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ... = Economic and financial statistics / จัดทำโดย สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายฐานข้อมูล, 2544 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (4).

6. แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.95934 ห829 (อ.) Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2544- Description: 244 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.95934 ห829] (1).

7. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ

by ทำนอง ดาศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 336.36 ป432 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544 Description: ก-ณ, 563 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.36 ป432] (2).

8. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563) / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.1 ธ241ผ 2559-2563 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2559. Description: 46 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1 ธ241ผ 2559-2563] (1).

9. ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคใต้.

Call number: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2533- Description: ... เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (17).

10. รายงานนโยบายการเงิน เดือน ... พ.ศ. ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.4609593 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2556-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.4609593 ธ241ร] (10).

11. รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.41 ธ241ร] (23).

12. รายงานระบบการชำระเงิน ... = Payment systems report / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.152 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.152 ธ241ร] (19).