ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. The emerging Asian bond market : background paper : Hong Kong, June 1995

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

102. The emerging Asian bond market : background paper : China, June 1995

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

103. The emerging Asian bond market : background paper : Korea, June 1995 / prepared by Korea Securities Research Institute

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region | Korea Securities Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

104. The emerging Asian bond market : background paper : Malaysia, June 1995 / prepared by Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad (A Member of the Arab-Malaysian Banking Group)

โดย Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad | World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

105. The emerging Asian bond market : background paper : Thailand, June 1995 / prepared by Thai Rating and Information Services

โดย Thai Rating and Information Services | World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

106. The emerging Asian bond market : background paper : Singapore, June 1995

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

107. The emerging Asian bond market : background paper : Indonesia, June 1995 / prepared by Institut Pengembangan Analisis Finansial (IPAF), Jakarta

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region | Institut Pengembangan Analisis Finansial.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

108. The Japanese main bank system : its relevance for developing and transforming economies / edited by Masahiko Aoki and Hugh Patrick

โดย Patrick, Hugh | Aoki, Masahiko.

เลขเรียกหนังสือ: 332.10952 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.10952 J35] (1).

109. The financial system in the economy / Peter S. Rose

โดย Rose, Peter S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.0972 R796F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Plano, Tex. : Business Publications, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.0972 R796F] (1).

110. Alternative models for conditional volatility : some evidence from Thailand's stock market / Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 A637A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, [1998?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 A637A] (1).

111. Securities report ... / TISCO

โดย Thai Investment and Securities Co.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 T612S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : TISCO, 1993-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 T612S] (1).

112. การเงินส่วนบุคคล = Personal finance / โดย สุพพตา ปิยะเกศิน

โดย สุพพตา ปิยะเกศิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 ส826ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ส826ก] (2).

113. เงินตรา ปัญหาที่แก้ได้ = How to solve all your money problems forever / โดย วิคเตอร์ บอค ; ปราณชลี, แปล

โดย บอค, วิคเตอร์ | ปราณชลี.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 บ242ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 บ242ง] (1).

114. การบริหารการเงิน. เล่ม 1 / สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร.

โดย สุมาลี จิวะมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ส842ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ส842ก 2541] (3).

115. คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2538ฯ / รวบรวมโดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน

โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 อ289ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 อ289ค] (1).

116. ช่องทางการระดมทุนของธุรกิจยุคใหม่ / ผู้จัดการรายสัปดาห์

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1522 ผ749ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1522 ผ749ช] (1).

117. การเงินการธนาคาร / ผู้เขียน, อารีย์ เชื้อเมืองพาน

โดย อารีย์ เชื้อเมืองพาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL (1).

118. เอกสารเผยแพร่ตัวอย่างงบการเงิน / กองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า

โดย กองบัญชีธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 ก351อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 ก351อ] (3).

119. วิวัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวทางการพัฒนาในอนาคต / จัดทำโดย ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้

โดย ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 ว744 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 ว744] (2).

120. เบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก์ / นวรัตน์ เลขะกุล

โดย นวรัตน์ เลขะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.49 น299บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.49 น299บ] (1).