ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. เรียนลัดกับการปรับโครงสร้างหนี้ : ภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง / ผู้เขียน, อุทัย อัศวารักษ์.

โดย อุทัย อัศวารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1526 อ821ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1526 อ821ร] (1).

142. The real life investing guide / Kenan Pollack, Eric Heighberger

โดย Pollack, Kenan | Heighberger, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 P771R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 P771R] (1).

143. สหกรณ์ออมทรัพย์จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / โดย เชิญ บำรุงวงศ์

โดย เชิญ บำรุงวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.32 ช745ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.32 ช745ส] (2).

144. Complex dynamical stock prices in Thailand, the U.S., Japan, and Hong Kong : tests and forecasts / by Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit | Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 A637C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63222 A637C] (1).

145. The investment environment in Thailand / with compliments, Office of the Board of Investment, Office of the Prime Minister, Royal Thai Government

โดย Thailand. Office of the Board of Investment.

เลขเรียกหนังสือ: 332.09593 R888I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : The Office, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.09593 R888I] (1).

146. การบริหารการเงิน = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15076 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15076 ม246ก 2539] (1).

147. Multinational business finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett

โดย Eiteman, David K | Stonehill, Arthur I | Moffett, Michael H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 E36M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 E36M 1998] (1).

148. ทฤษฎีและนโยบายการเงิน / ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ

โดย ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.401 ช173ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.401 ช173ท 2541] (2).

149. รายงานผลการวิจัย การพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค / อัญญา ขันธวิทย์

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40355 อ531ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40355 อ531ร] (1).

150. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.404409593 ธ241จ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.404409593 ธ241จ] (1).

151. Financial statement analysis : using financial accounting information / Charles H. Gibson

โดย Gibson, Charles H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 G448F 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 G448F 1995] (1).

152. Financial statement analysis : theory, application and interpretation / Leopold A. Bernstein, John J. Wild

โดย Bernstein, Leopold A | Wild, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 B535F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed. international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Irwin / McGraw-Hill, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 B535F 1998] (1).

153. Money and capital markets : financial institutions and instruments in a global marketplace / Peter S. Rose.

โดย Rose, Peter S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 R797M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed. international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Irwin / McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 R797M 2000] (1).

154. Study guide Foundations of Multinational Financial Management, Third Edition by Alan C. Shapiro / Andrea L. DeMaskey

โดย DeMaskey, Andrea L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 S529F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 S529F 1998] (2).

155. Student solutions manual for Financial Theory and Corporate Policy, third edition / Thomas E. Copeland, J. Fred Weston.

โดย Copeland, Thomas E | Weston, John Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C782F 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C782F 1992] (2).

156. การเงินการธนาคาร = Money and banking / ผู้เรียบเรียง, อารีย์ เชื้อเมืองพาน

โดย อารีย์ เชื้อเมืองพาน.

เลขเรียกหนังสือ: 332 อ662ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 อ662ก] (1).

157. กรณีศึกษาการบริหารการเงิน เล่าเรื่องโดยนายบุญหืด รักสันติ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ช523ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช523ก] (1).

158. การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม และการจัดทำงบประมาณ / จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

โดย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1552 จ496ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1552 จ496ก] (3).

159. Financial development and economic growth : theory and experiences from developing countries / edited by Niels Hermes and Robert Lensink

โดย Hermes, Niels | Lensink, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 332.091724 F491 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.091724 F491] (1).

160. การเงินและการธนาคาร / เรียบเรียงโดย กัลยา สุพรรณเภสัช

โดย กัลยา สุพรรณเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ก399ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : เพ็ญพรินติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ก399ก] (3).