ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Foreign capital flows to Thailand : determinants and impacts / Ammar Siamwalla, Yos Vajragupta, Pakorn Vichyanond

โดย Ammar Siamwalla | Yos Vajragupta | Pakorn Vichyanond | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 A518F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Development Research Institute, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 A518F] (1).

162. ว่าด้วยเงิน = Nothing but money / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์, บรรณาธิการ

โดย วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.03 ว459 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว459] (1).

163. ภาษีเงินได้ / เรียบเรียงโดย สมบูรณ์ โลห์ประธาน

โดย สมบูรณ์ โลห์ประธาน.

เลขเรียกหนังสือ: 336.242 ส258ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.242 ส258ภ] (2).

164. หาเงินใช้เงิน : กลยุทธ์การเล่นกับเงินอย่างผู้ชนะ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 ก768ห 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ก768ห 2543] (1).

165. วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย = Financial crisis and financial sector in the Thai economy / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.49593 ร314ว 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.49593 ร314ว 2543] (2).

166. สถาบันและตลาดการเงินในประเทศ = Domestic institutions and financial market / ผู้เรียบเรียง, อารีย์ เชื้อเมืองพาน

โดย อารีย์ เชื้อเมืองพาน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 อ662ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานส่งเสริมการผลิตตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 อ662ส] (1).

167. ระบบการชำระเงินในประเทศไทย = Payment systems in Thailand / สายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สายระบบการชำระเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.152 ธ241ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายระบบการชำราเงิน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.152 ธ241ร] (1).

168. การวางแผนภาษีธุรกิจเหมาก่อสร้าง / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 336.207 ช445ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบัน T Training Center, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.207 ช445ก] (2).

169. ถอดรหัสกลุ่มทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย์ไทย / สุนัย จุลพงศธร

โดย สุนัย จุลพงศธร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12 ส816ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.12 ส816ถ] (2).

170. Fundamentals of the options market / Michael Williams, Amy S. Hoffman

โดย Williams, Michael | Hoffman, Amy S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63228 W725F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63228 W725F] (1).

171. Fundamentals of the stock market / B. O'Neill Wyss

โดย Wyss, B. O'Neill.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63220973 W995F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63220973 W995F] (1).

172. Handbook of credit scoring / Elizabeth Mays, editor

โดย Mays, Elizabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 H236] (1).

173. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช

โดย สุทธิมา ชำนาญเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4033 ส775ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4033 ส775ก 2543] (2).

174. เล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้น / พอล เอิร์ดแมน, เขียน ; วีระ ธีรภัทร, แปลและเรียบเรียง

โดย เอิร์ดแมน, พอล | วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 อ912ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 อ912ล] (1).

175. Economics for business / John Slomon and Mark Sutcliffe.

โดย Sloman, John | Sutcliffe, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 330.024658 S634E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.024658 S634E] (1).

176. Multinational business finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett

โดย Eiteman, David K | Stonehill, Arthur I | Moffett, Michael H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 E36M 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison Wesley, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 E36M 2001] (1).

177. Multinational financial management / Alan C. Shapiro.

โดย Shapiro, Alan C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 S529M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Jonh Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 S529M 1999] (1).

178. The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi, editor.

โดย Fabozzi, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632046 H236 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632046 H236 2001] (1).

179. Paul Wilmott introduces quantitative finance / Paul Wilmott

โดย Wilmott, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 332 W744P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 W744P] (2).

180. Financial derivatives in theory and practice / P. J. Hunt, J. E. Kennedy

โดย Hunt, P. J | Kennedy, J. E.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 H942F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 H942F] (1).