ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : an integrated approach to process, tools, cases, and solutions / Donald DePamphilis

โดย DePamphilis, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 D419M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 D419M] (1).

182. Risk management : approaches for fixed income markets / Bennett W. Golub, Leo M. Tilman

โดย Golub, Bennett W | Tilman, Leo M.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632044 G629R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632044 G629R] (1).

183. Mastering value at risk : a step-by-step guide to understanding and applying var / Cormac Butler

โดย Butler, Cormac.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 B985M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Financial Times Prentice Hall, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 B985M] (1).

184. Financial modeling / Simon Benninga ; with a section on Visual Basic for applications by Benjamin Czaczkes

โดย Benninga, Simon | Czaczkes, Benjamin.

เลขเรียกหนังสือ: 332.015118 B472F 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.015118 B472F 2001] (1).

185. การเงิน การบัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ / เรียบเรียงโดย ธวัชชัย พืชผล

โดย ธวัชชัย พืชผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสารมาเก็ตติ้ง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ธ395ก] (2).

186. Money talks พูดจา ภาษาเงิน / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์

โดย วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.03 ว447ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว447ม] (1).

187. Options, futures, and other derivatives / John C. Hull

โดย Hull, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 H913O 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 H913O 2000] (1).

188. Inflation report Bank of Thailand / Bank of Thailand.

โดย Bank of Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 B218I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Bank of Thailand, 2002-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 330.9593 B218I] (1).

189. การบริหารสินเชื่อ = Credit management / ภิเษก ชัยนิรันดร์.

โดย ภิเษก ชัยนิรันดร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.88 ภ567ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

190. เล่นหุ้นผ่านเน็ต / โชค ไพศาล

โดย โชค ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ช811ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช811ล] (1).

191. การลงทุน / ผู้แต่ง, จิรัตน์ สังข์แก้ว

โดย จิรัตน์ สังข์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 จ529ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 จ529ก] (2).

192. การเงินระหว่างประเทศ = International finance / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

โดย ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 ฐ321ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 ฐ321ก 2544] (3).

193. การเงินและการธนาคาร / อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์

โดย อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์.

เลขเรียกหนังสือ: 332 อ525ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 อ525ก] (2).

194. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ส232ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ส232ก] (1).

195. การเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

โดย ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ฐ312ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ฐ312ก 2544] (3).

196. การจัดการการเงิน (รวมหลัก & ทฤษฎีและกรณีศึกษา) = Financial management / ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

โดย ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ธ261ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ธ261ก 2543] (2).

197. Encyclopedic dictionary of international finance and banking / Jae K. Shim, Michael Constas

โดย Shim, Jae K | Constas, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042068 S556E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Luice Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.042068 S556E] (1).

198. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์

โดย พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 พ239ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 พ239ต] (1).

199. เงินยูโร = Euro / เรียบเรียงโดย ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.45 ท534ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-บอส คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.45 ท534ง] (1).

200. แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95934 ห829 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2544-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.95934 ห829] (1).