ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. สถาบันการเงิน / โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 จ458ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 จ458ส] (1).

42. สถาบันการเงิน / โดย สุนันทา อยู่บำรุง

โดย สุนันทา อยู่บำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ส816ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ส816ส] (2).

43. คู่มือการประกันภัยโจรกรรม = Burglary insurance / คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประจำปี 2531-2532 สมาคมประกันวินาศภัย

โดย สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประจำปี 2531-32.

เลขเรียกหนังสือ: 368.82 ส293ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.82 ส293ค] (1).

44. การลงทุน / ผู้แต่ง, จิรัตน์ สังข์แก้ว.

โดย จิรัตน์ สังข์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 จ529ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 จ529ก] (2).

45. Managerial Finance / J. Fred Weston, Eugene F. Brigham

โดย Weston, J. Fred | Brigham, Eugene F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 W535M 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th edข้อมูลการพิมพ์: Hinsdale, ill. : Dryden Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 W535M 1981] (1).

46. The Irwin guide to using the Wall Street Journal / Michael B. Lehmann

โดย Lehmann, Michael B.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 L523I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 L523I 1996] (1).

47. ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟแวร์ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 ช523ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 ช523ย] (1).

48. เศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก! / เรียบเรียงโดย ชาน สีทอง

โดย ชาน สีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ช521ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ช521ศ 2541] (2).

49. Standad & Poor's 500 guide / Standard & Poor's

โดย Standard and Poor's.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 S785S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1997 editionข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7 S785S] (1).

50. Standard & Poor's MidCap 400 guide / Standard & Poor's

โดย Standard and Poor's.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 S785S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1997 editionข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7 S785S] (1).

51. Cases in financial management / Joseph Sulock, John Dunkelberg

โดย Sulock, Joseph Michael | Dunkelberg, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 S953C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 S953C 1997] (1).

52. The internal efficiency of commercial banks in Chiangmai, Thailand : an analysis / by Phanom Promguntha

โดย Phanom Promguntha.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 P535I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1068 P535I] (1).

53. The management styles of commercial bank managers in Chiangmai, Thailand and their influence on the morale and performance of their employees / by Tawewan Promguntha

โดย Tawewan Promguntha.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 T234M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1068 T234M] (1).

54. Securities analysis : a personal seminar

โดย New York Institute of Finance.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 S446 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Paramus, N.J. : New York Institute of Finance, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 S446] (1).

55. การเงินและการธนาคาร / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์

โดย พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332 พ239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 พ239ก] (1).

56. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / อัญญา ขันธวิทย์

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.45 อ531ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.45 อ531ก] (2).

57. วิกฤติเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน / โดย วิทยากร เชียงกูล ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ว498 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว498] (1).

58. เปิดบันทึกลับ เริงชัย มะระกานนท์ : อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

โดย สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.09593 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.09593 ป759] (2).

59. เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอด / สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (2).

60. ทำเนียบนักบริหารการเงิน 2538 / เจ้าของ, บริษัทแคปปิตัลคอม จำกัด

โดย บริษัทแคปปิตัลคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.409 ท424] (1).