ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การเงินธุรกิจ = Business finance / ผู้เรียบเรียง, อัมพร เที่ยงตระกูล

โดย อัมพร เที่ยงตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 อ555ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 อ555ก 2540] (2).

62. Asia in crisis : the implosion of the banking and finance systems / Philippe Delhaise

โดย Delhaise, Philippe.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1095 D352A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1095 D352A] (1).

63. รวมศัพท์เศรษฐกิจการค้า-การเงินระหว่างประเทศ / ศิริพร สัจจานันท์.

โดย ศิริพร สัจจานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.03 ศ463ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.03 ศ463ร] (1).

64. เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / จรินทร์ เทศวานิช

โดย จรินทร์ เทศวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 332 จ166ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 จ166ง] (2).

65. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ / ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล

โดย ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ธ666ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 ธ666ก] (1).

66. การเงินการคลัง ฉบับพิเศษปี 2541 = Finance and fiscal journal special edition 1998 / บรรณาธิการวารสาร, โชติชัย สุวรรณาภรณ์

โดย วารสารการเงินการคลัง.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก445 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารการเงินการคลัง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก445] (2).

67. Riding the millennial storm : Marc Faber's path to profit in the new financial markets / Nury Vittachi.

โดย Vittachi, Nury.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 V837R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 V837R] (1).

68. International business : environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh

โดย Daniels, John D | Radebaugh, Lee H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.18 D184I 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 D184I 1994] (1).

69. Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling.

โดย Amling, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 A517I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1989. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 A517I 1989] (1).

70. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสมาชิก, การซื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับ พ.ศ. 2541

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

71. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ บริษัทจดทะเบียน

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

72. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ สมาชิก การซื้อขายหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

73. Japanese financial markets and the role of the Yen / edited by Colin McKenzie, Michael Stutchbury

โดย McKenzie, Colin R | Stutchbury, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 332.0952 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Sydney, Australia : Allen & Unwin, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.0952 J35] (1).

74. Personal financial management : a strategic planning approach / Richard M. Hodgetts

โดย Hodgetts, Richard M.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 H689P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 H689P] (1).

75. Commercial banking / Edward W. Reed ... [et al.]

โดย Reed, Edward Wilson.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12068 C734 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.12068 C734 1984] (1).

76. Personalized guide to financial planning / Charles J. Felmeister, Michael M. Tulman

โดย Felmeister, Charles J | Tulman, Michael M.

เลขเรียกหนังสือ: 332.0246176 F322P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ST. Louis, Mo. : C. V. Mosby, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.0246176 F322P] (1).

77. เจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย / โดย ชัยชาญ วิบุลศิลป์

โดย ชัยชาญ วิบุลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ช379จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ช379จ] (2).

78. The structure of monetarism / Thomas Mayer ; with contributions by Martin Bronfenbrenner ... [et al.].

โดย Mayer, Thomas | Bronfenbrenner, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 M468S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W. W. Norton, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 M468S] (1).

79. Public finance / Bruce F. Davie, Bruce F. Duncombe

โดย Davie, Bruce F | Duncombe, Bruce F.

เลขเรียกหนังสือ: 336 D254P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt Rinehart and Winston, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336 D254P] (1).

80. The golden age of the quantity theory : the development of neoclassical monetary economics 1870-1914 / by David Laidler

โดย Laidler, David.

เลขเรียกหนังสือ: 332.401 L185G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harvester Wheatsheaf, 1993, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.401 L185G] (1).