ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 186 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมาย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ต199ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ต199ห] (1).

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ต199ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ก 2545] (1).

3. หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน = Fundamental knowledge of financial and capital markets course / สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ต199ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก 2546] (1).

5. แนะนำตราสารหนี้ทวีความรู้ นักลงทุน / ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ตลาดตราสารหนี้.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0106 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาด, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0106 2549] (1).

6. ลงทุนดี มีสุขใจ ได้มูลค่า / ผู้เขียน, อัญญา ขันธวิทย์

โดย อัญญา ขันธวิทย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0134] (1).

7. SET stock focus : steel / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 2013] (1).

8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Stock Exchange of Thailand / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0142 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0142] (1).

9. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

10. กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ / ผู้เขียน, เทพ รุ่งธนาภิรมย์

โดย เทพ รุ่งธนาภิรมย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0002 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0002 2554] (1).

11. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / ผู้รวบรวม, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2033 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2033] (1).

12. นักธุรกิจหุ้น คุณก็เป็นได้ / จัดทำโดย ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2034 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2557?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2034] (1).

13. TSI professional education handbook : คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2038 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2038] (1).

14. คู่มือเงินทองต้องวางแผน. ตอนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน / ผู้แต่ง, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0235 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0235] (1).

15. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ต199บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ด้านมาตรฐานการเปิดเผยสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ต199บ] (2).

16. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ต199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก] (2).

17. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ต199ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ท 2545] (3).

18. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ต199ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ท] (2).

19. เงินทองต้องใส่ใจ = Understanding personal finance / สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ต199ง 2546 เลขเรียกหนังสือ: SET 0009 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ง 2546] (4).

20. หลักสูตรตราสารหนี้ สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด = Certified marketing representative : Debt course / จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ต199ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ต199ห] (1).