ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แหล่งข้อมูลอีสาน 2002 / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2545 -สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

2. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือน ... - เดือน ... ปี ... / ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ. ส่วนวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ธ241ร 2546 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนวิชาการ, 2546-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร 2546] (1).

3. รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2551-]สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

4. การหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก--สู้ก้าวต่อไป / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

5. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.092 ธ241พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241พ] (2).

6. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.404409593 ธ241จ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.404409593 ธ241จ] (1).

7. ระบบการชำระเงินในประเทศไทย = Payment systems in Thailand / สายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สายระบบการชำระเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.152 ธ241ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายระบบการชำราเงิน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.152 ธ241ร] (1).

8. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ... = Economic and financial statistics / จัดทำโดย สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายฐานข้อมูล, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (4).

9. แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95934 ห829 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2544-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.95934 ห829] (1).

10. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ

โดย ทำนอง ดาศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 336.36 ป432 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 336.36 ป432] (2).

11. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา (พ.ศ. 2541-2549) = Corporate debt restructuring in Thailand : frameworks regulations laws and judicial precedent (1998-2006) / บรรณาธิการ, ทำนอง ดาศรี

โดย ทำนอง ดาศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ป437 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ป437] (1).

12. กู้วิกฤตหนี้ NPL กับ คปน. : ประวัติการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย (2541-2549) = The legacy of CDRAC its lifetime achievement in facilitating debt restructuring in Thailand (1998-2006) / ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ทำนอง ดาศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 336.36 ธ241ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.36 ธ241ก] (1).

13. รายงานวิจัยเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผู้วิจัย, เบญจมาศ โคตรหนองบัว, กรวิทย์ ตันศรี, กฤชปสก จุลเกษม

โดย เบญจมาศ โคตรหนองบัว | กรวิทย์ ตันศรี | กฤชปสก จุลเกษม | ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ส่วนวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67222 บ784ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67222 บ784ร] (1).

14. รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ปี ... ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในครึ่งแรกของปี ... = Supervision report ... and developments in the Thai Banging system in the first half of ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2553-ชื่อเรื่องอื่น: Supervision report ... and developments in the Thai Banging system in the first half of ....สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563) / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ธ241ผ 2559-2563 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2559สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1 ธ241ผ 2559-2563] (1).

16. ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2533-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (17).

17. รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.41 ธ241ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.41 ธ241ร] (23).

18. รายงานระบบการชำระเงิน ... = Payment systems report / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.152 ธ241ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.152 ธ241ร] (19).