ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1437 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ / มาลี ร่วมสุข.

โดย มาลี ร่วมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 332.38 ม512ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.38 ม512ธ] (1).

2. Securities report ... / TISCO

โดย Thai Investment and Securities Co.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 T612S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : TISCO, 1993-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 T612S] (1).

3. Applied corporate finance : a user's manual / Aswath Damodaran

โดย Damodaran, Aswath.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D163A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D163A] (1).

4. เงินทองต้องรู้. ภาค 2 / วีระ ธีรภัทร

โดย วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว841ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (1).

5. Handbook of credit scoring / Elizabeth Mays, editor

โดย Mays, Elizabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 H236] (1).

6. Interest-rate management / Rudi Zagst

โดย Zagst, Rudi.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 Z18I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 Z18I] (1).

7. หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 พ879ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 พ879ห] (1).

8. International funds : a practical guide to their establishment and operation / Catherine Turner

โดย Turner, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6327 T945I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6327 T945I] (1).

9. Credit risk management / Andrew Figth

โดย Fight, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.155 F471C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.155 F471C] (1).

10. เจาะพฤติกรรมราคาหุ้น / โดย Smart Trader

โดย Smart Trader.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ส299จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : knowledge First, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส299จ] (1).

11. Personal financial literacy / Joan S. Ryan

โดย Ryan, Joan S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 R988P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mason, Ohio : Thomson/South-Western, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 R988P] (1).

12. Trading options for dummies / by George Fontanills

โดย Fontanills, George.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6453 F681T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : Wiley, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6453 F681T] (1).

13. Global investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey.

โดย Solnik, Bruno | McLeavey, Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: SET E0030 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., New international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET E0030] (1).

14. Financial statement analysis and security valuation / Stephen H. Penman

โดย Penman, Stephen H.

เลขเรียกหนังสือ: SET E0025 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET E0025] (1).

15. Global financial systems : stability and risk / Jon Danielsson.

โดย Danielsson, Jon.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 D186G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, U.K. : Pearson Education, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 D186G] (1).

16. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

17. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก.

โดย วเรศ อุปปาติก.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ว338ศ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ว338ศ 2537] (1).

18. ภาษีใหม่ปี 2532 กับค่าจ้างแรงงาน : ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติ / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรจำกัด.

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 ภ491 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 ภ491] (1).

19. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ (ภาคปฏิบัติ) / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 ท591] (3).

20. การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ | ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ช418ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช418ก] (3).