ผลการค้นหาของคุณมี 576 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Securities report ... / TISCO

โดย Thai Investment and Securities Co.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 T612S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : TISCO, 1993-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 T612S] (1).

2. Applied corporate finance : a user's manual / Aswath Damodaran

โดย Damodaran, Aswath.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D163A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D163A] (1).

3. Handbook of credit scoring / Elizabeth Mays, editor

โดย Mays, Elizabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 H236] (1).

4. Interest-rate management / Rudi Zagst

โดย Zagst, Rudi.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 Z18I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 Z18I] (1).

5. International funds : a practical guide to their establishment and operation / Catherine Turner

โดย Turner, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6327 T945I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6327 T945I] (1).

6. Credit risk management / Andrew Figth

โดย Fight, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.155 F471C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.155 F471C] (1).

7. Personal financial literacy / Joan S. Ryan

โดย Ryan, Joan S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 R988P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mason, Ohio : Thomson/South-Western, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 R988P] (1).

8. Trading options for dummies / by George Fontanills

โดย Fontanills, George.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6453 F681T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : Wiley, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6453 F681T] (1).

9. Global financial systems : stability and risk / Jon Danielsson.

โดย Danielsson, Jon.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 D186G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, U.K. : Pearson Education, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 D186G] (1).

10. Case problems in finance / edited by William E. Fruhan ... [et al.]

โดย Fruhan, William E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C337 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burr Ridge, Ill. : Irwin, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C337 1992] (1).

11. Multinational financial management / Alan C. Shapiro.

โดย Shapiro, Alan C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 S529M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 S529M 1996] (1).

12. Socio-economic impact of the development of tourism in Cha-Am and Hua-Hin / by Wisoot Wiseschinda, Orawan Sukasaem

โดย Wisoot Wiseschinda | Orawan Sukasaem | Chulalongkorn University. Social Reseach Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W815S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok, Thailand] : Social Research Institute, Chulalongkorn University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W815S] (1).

13. Corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe

โดย Ross, Stephen A | Westerfield, Randolph | Jaffe, Jeffrey F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 R826C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 R826C 1996] (1).

14. Total risk : Nick Leeson and the fall of Barings Bank / Judith H. Rawnsley

โดย Rawnsley, Judith H.

เลขเรียกหนังสือ: 923.341 R261T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st U.S. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Business, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.341 R261T] (1).

15. Monetary policy and the depressed economy : as illustrated by the period 1929-1993 / Robert L. Greenfield

โดย Greenfield, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4973 G812M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4973 G812M] (1).

16. Mathematical models in finance / edited by S. D. Howison, F. P. Kelly and P. Wilmott

โดย Howison, S. D | Kelly, F. P | Wilmott, P.

เลขเรียกหนังสือ: 336.0011 M426 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.0011 M426] (1).

17. Quantitative analysis for investment management / Robert A. Taggart, Jr.

โดย Taggart, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 T125Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 T125Q] (1).

18. Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange / Keith Cuthbertson

โดย Cuthbertson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 C988Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 C988Q] (1).

19. Interest rate analysis and forecasting / David Kern, Peter Gutmann

โดย Kern, David | Gutmann, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 K39I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Woodhead-Faulkner, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 K39I] (1).

20. Quantitative toolkit for economics and finance / Stephen Mathis and Lee Siegel

โดย Mathis, Stephen | Siegel, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 515 M431Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Miami, Fla. : Kolb Publishing, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 M431Q] (1).