ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 66 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Paul Wilmott introduces quantitative finance / Paul Wilmott

โดย Wilmott, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 332 W744P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 W744P] (2).

2. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt

โดย Brigham, Eugene F | Ehrhardt, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2002] (3).

3. Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

โดย Brigham, Eugene F | Houston, Joel F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Concise 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2002] (2).

4. Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.

โดย Brigham, Eugene F | Houston, Joel F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2001] (2).

5. An introduction to derivatives and risk management / Don M. Chance

โดย Chance, Don M.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 C454I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College Publishers, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 C454I 2001] (2).

6. Entrepreneurial finance : finance for small business / Philip J. Adelman, Alan M. Marks

โดย Adelman, Philip J | Marks, Alan M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1592 A229E 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1592 A229E 2001] (2).

7. Intermediate financial management / Eugene F. Brigham, Phillip R. Daves

โดย Brigham, Eugene F | Daves, Phillip R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855I 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855I 2002] (2).

8. Fundamentals of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan

โดย Ross, Stephen A | Westerfield, Randolph | Jordan, Bradford D.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 R826F 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 R826F 2003] (2).

9. Financial risk management : a practitioner's guide to managing market and credit risk / Steven Allen

โดย Allen, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 658.155 A429F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : Johe Wiley & Sons, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.155 A429F] (2).

10. Investments : an introduction / Herbert B. Mayo

โดย Mayo, Herbert B.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 M473I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 M473I 2003] (2).

11. International financial management / Jeff Madura

โดย Madura, Jeff.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 M183I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 M183I 2003] (2).

12. Options, futures, & other derivatives / John C. Hull

โดย Hull, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632044 H913O 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632044 H913O 2003] (2).

13. Statistics for business and economics : minitab enhanced / Heinz Kohler

โดย Kohler, Heinz.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 K79S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 K79S] (2).

14. Statistics for business and economics : Microsoft Excel enhanced / Heinz Kohler

โดย Kohler, Heinz.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 K79S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 K79S] (2).

15. Derivatives markets / Robert L. McDonald

โดย McDonald, Robert Lynch.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 M135D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 M135D] (2).

16. Investments : a global perspective / Jack Francis, Roger Ibbotson

โดย Francis, Jack Clark | Ibbotson, Roger G.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 F818I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 F818I] (3).

17. Case problems in finance / edited by W. Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano

โดย Kester, W. Carl | Ruback, Richard S | Tufano, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C337 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C337 2005] (2).

18. Business forecasting / John E. Hanke, Dean W. Wichern

โดย Hanke, John E | Wichern, Dean W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40355 H241B 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40355 H241B 2005] (2).

19. Futures, options, and swaps / Robert W. Kolb

โดย Kolb, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 K81F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2004, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 K81F 2004] (2).

20. Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.

โดย Brigham, Eugene F | Houston, Joel F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2004] (2).