ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 268 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

2. Global investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey.

โดย Solnik, Bruno | McLeavey, Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: SET E0030 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., New international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET E0030] (1).

3. Financial statement analysis and security valuation / Stephen H. Penman

โดย Penman, Stephen H.

เลขเรียกหนังสือ: SET E0025 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET E0025] (1).

4. หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน = Fundamental knowledge of financial and capital markets course / สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. การลงทุนในตราสารหนี้ / ผู้เขียน, สันติ กีระนันทน์

โดย สันติ กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 ส579ก เลขเรียกหนังสือ: SET 0096 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 ส579ก] (3). Items available for reference: [Call number: SET 0096] (1).

6. Rules of the stock exchange of Thailand : governing members, trading of securities, clearing housesecurities depository center and securities registrars

เลขเรียกหนังสือ: SET 0075 ประเภทของทรัพยากร: music Musicข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Publications & Media Department The Stock Exchange of Thailand, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0075] (1).

7. Rules of the stock exchange of Thailand : governing listed company on the stock exchange of Thailand and the market for alternative investment (mai)

เลขเรียกหนังสือ: SET 0074 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Publications & Media Department The Stock Exchange of Thailand, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0074] (1).

8. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)

เลขเรียกหนังสือ: SET 0072 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0072] (1).

9. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก, การซื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียน

เลขเรียกหนังสือ: SET 0073 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0073] (1).

10. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ : เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หุ้น 2548 วันที่ 17 มกราคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0055 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0055] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0055] (1).

11. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0057 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0057] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0057] (1).

12. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0061 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0061] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0061] (1).

13. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทแม็ทชิ่ง สตูดิโอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0058 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0058] (1).

14. ร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0059 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0059] (1).

15. ร่างหนังสือชี้ชวน / บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0060 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0060] (1).

16. นักลงทุนผู้ชาญฉลาด / ผู้เขียน, วิกรม เกษมวุฒิ

โดย วิกรม เกษมวุฒิ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0078 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0078 2548] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0078 2548] (1).

17. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / กุลภัทรา สิโรดม

โดย กุลภัทรา สิโรดม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0090 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0090] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0090] (1).

18. คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = Investment knowledge for investors & financial professionals curriculum handbook / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0108 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0108] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0108] (1).

19. Structuring fire bonds for Thailand's capital market / Anya Khanthavit.

โดย Anya Khanthavit.

เลขเรียกหนังสือ: SET E0043 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Publications and Media Department, The Stock Exchange of Thailand, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET E0043] (2).

20. วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ / ผู้เขียน, เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

โดย เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0018 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0018 2549] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0018 2549] (1).