ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 130 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

2. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ / ผู้เรียบเรียง, การิม ยูซูฟี

โดย การิม ยูซูฟี.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก532ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก532ร 2540] (2).

3. การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / เมธี ครองแก้ว.

โดย เมธี ครองแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 339.522 ม738ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.522 ม738ก] (1).

4. ทำเนียบบัตรเครดิต 1996

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท424] (1).

5. การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ว583ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว583ก] (3).

6. เศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก! / เรียบเรียงโดย ชาน สีทอง

โดย ชาน สีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ช521ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ช521ศ 2541] (2).

7. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / อัญญา ขันธวิทย์

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.45 อ531ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.45 อ531ก] (2).

8. วิกฤติเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน / โดย วิทยากร เชียงกูล ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ว498 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว498] (1).

9. Potato กับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และทางรอดของไทยตามแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล

โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส826พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส826พ] (3).

10. บันทึกประวัติศาสตร์รายงาน ศปร. มูลเหตุเศรษฐกิจไทยเกือบล้มละลาย

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 บ268 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 บ268] (5).

11. เปิดบันทึกลับ เริงชัย มะระกานนท์ : อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

โดย สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.09593 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.09593 ป759] (2).

12. เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอด / สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (2).

13. สรุปภาวะตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจ ปี ... / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 ส691ส] (2).

14. ทำเนียบนักบริหารการเงิน 2538 / เจ้าของ, บริษัทแคปปิตัลคอม จำกัด

โดย บริษัทแคปปิตัลคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.409 ท424] (1).

15. รวมบทความ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการภาษีอากรของไทย / สมชัย ฤชุพันธุ์

โดย สมชัย ฤชุพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส238ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบจำลองและพยากรณ์เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส238ร] (3).

16. การเงินการคลัง ฉบับพิเศษปี 2541 = Finance and fiscal journal special edition 1998 / บรรณาธิการวารสาร, โชติชัย สุวรรณาภรณ์

โดย วารสารการเงินการคลัง.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก445 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารการเงินการคลัง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก445] (2).

17. เจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย / โดย ชัยชาญ วิบุลศิลป์

โดย ชัยชาญ วิบุลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ช379จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ช379จ] (2).

18. ธนาคารไทยล่มสลาย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว691ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว691ธ] (1).

19. ปฏิรูประบบการคลังไทย กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น / โดย จรัส สุวรรณมาลา.

โดย จรัส สุวรรณมาลา.

เลขเรียกหนังสือ: 351.72 จ158ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 25341สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.72 จ158ป 2541] (1).

20. เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทย / วีระ ธีรภัทร

โดย วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว841ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (2).