ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 278 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ / รัตนา สายคณิต.

โดย รัตนา สายคณิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ร376ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ร376ศ] (1).

2. คู่มือการลงทุนในหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด

โดย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 บ226ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 บ226ค 2534] (1).

3. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ต199ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ก 2545] (1).

4. ออมไว้ในหุ้น / ผู้เขียน, นวพร เรืองสกุล.

โดย นวพร เรืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 น297อ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Knowledge Plus, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 น297อ 2546] (1).

5. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ต199ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก 2546] (1).

6. จิตวิทยาการเล่นหุ้น= The psychology of successful investing in stock / บรรจง อมรชีวิน

โดย บรรจง อมรชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 บ147จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรจง อมรชีวิน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 บ147จ] (1).

7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Stock Exchange of Thailand / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0142 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0142] (1).

8. TSI professional education handbook : คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2038 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2038] (1).

9. การลงทุนระหว่างประเทศ = International investment / วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

โดย วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ว449ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ว449ก 2529] (1).

10. ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับการลงทุนในหุ้น = Practical knowledge in shares investment / ของ วอง ยี ; เรียบเรียงโดย ศุภกร สุนทรกิจ.

โดย ยี, วอง | ศุภกร สุนทรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ย315ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ย315ค] (1).

11. กลยุทธ์เผชิญหน้าความเสี่ยงจากหุ้น : บทเรียนจากพ่อมดการเงินระดับโลก = Panic-proof investing / โทมัส เอฟ. บาสโซ, เขียน ; สงกรานต์-ธเนศ จิตสุทธิภากร, แปลและเรียบเรียง

โดย บาสโซ, โทมัส เอฟ | สงกรานต์ จิตสุทธิภากร | ธเนศ จิตสุทธิภากร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 บ294ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 บ294ก] (3).

12. กลยุทธ์การเก็งกำไร = The zurich axioms / แม็กซ์ กุนเธอร์, เขียน ; เรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

โดย กุนเธอร์, แม็กซ์ | ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ก714ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ก714ก] (3).

13. การลงทุน / ผู้แต่ง, จิรัตน์ สังข์แก้ว.

โดย จิรัตน์ สังข์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 จ529ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 จ529ก] (2).

14. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ต199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก] (2).

15. การลงทุน / ผู้แต่ง, จิรัตน์ สังข์แก้ว.

โดย จิรัตน์ สังข์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 จ529ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 จ529ก] (6).

16. ไขเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ส691ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ส691ข] (1).

17. คู่มือปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 ส691ค] (1).

18. ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 ส691ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 ส691ต] (1).

19. เปิดประตูสู่การลงทุน / สำนักนโยบายและแผนตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัดทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักนโยบายและแผนตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ส691ป] (4).

20. ต้องไม่พลาดการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน / ผู้เขียน, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ชาย กิตติคุณาภรณ์

โดย ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 ช651ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ช651ต] (2).