ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 156 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับการลงทุนในหุ้น = Practical knowledge in shares investment / ของ วอง ยี ; เรียบเรียงโดย ศุภกร สุนทรกิจ.

โดย ยี, วอง | ศุภกร สุนทรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ย315ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ย315ค] (1).

2. หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมาย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ต199ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ต199ห] (1).

3. เล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้น / พอล เอิร์ดแมน, เขียน ; วีระ ธีรภัทร, แปลและเรียบเรียง

โดย เอิร์ดแมน, พอล | วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 อ912ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 อ912ล] (1).

4. เล่นหุ้นผ่านเน็ต / โชค ไพศาล

โดย โชค ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ช811ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช811ล] (1).

5. เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธุ์แท้ / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 น678ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 น678ค] (1).

6. คัมภีร์หุ้น / โสภณ ด่านศิริกุล.

โดย โสภณ ด่านศิริกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ส979ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส979ค] (2).

7. ออมไว้ในหุ้น / ผู้เขียน, นวพร เรืองสกุล.

โดย นวพร เรืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 น297อ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Knowledge Plus, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 น297อ 2546] (1).

8. เล่นหุ้นออนไลน์ / พิชัย ยอดพฤติการ.

โดย พิชัย ยอดพฤติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 พ642ล 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ThaiStockOnline .com, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 พ642ล 2546] (1).

9. ห้องเทรดหุ้นยุคเน็ต / โชค ไพศาล.

โดย โชค ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ช811ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช811ห] (2).

10. เซียนหุ้นมือทอง / ผู้เขียน, นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 น678ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 น678ซ] (1).

11. รายหุ้นด้วยงบการเงิน / ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ และ ณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์

โดย ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ | ณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ณ361ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ณ361ร] (1).

12. เล่นหุ้นผ่านเน็ต / โชค ไพศาล

โดย โชค ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ช811ล 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช811ล 2547] (2).

13. มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค / สนธิ อังสนากุล

โดย สนธิ อังสนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ส192ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส192ม] (2).

14. รวยหุ้นด้วยกราฟ / ไพโรจน์ วิเชตชาติ.

โดย ไพโรจน์ วิเชตชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 พ992ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 พ992ร] (1).

15. คู่มือหุ้นไทย 2547 : สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย / บริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 บ226ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 บ226ค] (1).

16. เข็นบริษัทเข้าตลาดหุ้น / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ช523ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช523ข] (1).

17. เล่นหุ้นให้รวยทำอย่างไร / ครูเฒ่าเกาะช้าง, เขียน

โดย ครูเฒ่าเกาะช้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ค167ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ค167ล] (2).

18. มาเล่นหุ้นให้รวยกันเถอะ / ปัญญา เปรมปรีด์

โดย ปัญญา เปรมปรีด์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ป524ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัม ซิสเท็ม, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ป524ม] (2).

19. ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 น678ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 น678ต] (1).

20. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัทแม็ทชิ่ง สตูดิโอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0058 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 0058] (1).