ผลการค้นหาของคุณมี 124 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Applied corporate finance : a user's manual / Aswath Damodaran

โดย Damodaran, Aswath.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D163A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D163A] (1).

2. Case problems in finance / edited by William E. Fruhan ... [et al.]

โดย Fruhan, William E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C337 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burr Ridge, Ill. : Irwin, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C337 1992] (1).

3. Corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe

โดย Ross, Stephen A | Westerfield, Randolph | Jaffe, Jeffrey F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 R826C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 R826C 1996] (1).

4. Managerial Finance / J. Fred Weston, Eugene F. Brigham

โดย Weston, J. Fred | Brigham, Eugene F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 W535M 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th edข้อมูลการพิมพ์: Hinsdale, ill. : Dryden Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 W535M 1981] (1).

5. Cases in financial management / Joseph Sulock, John Dunkelberg

โดย Sulock, Joseph Michael | Dunkelberg, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 S953C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 S953C 1997] (1).

6. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Michael C. Ehrhardt

โดย Brigham, Eugene F | Gapenski, Louis C | Ehrhardt, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 1999] (1).

7. Student solutions manual for Financial Theory and Corporate Policy, third edition / Thomas E. Copeland, J. Fred Weston.

โดย Copeland, Thomas E | Weston, John Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C782F 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C782F 1992] (2).

8. Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : an integrated approach to process, tools, cases, and solutions / Donald DePamphilis

โดย DePamphilis, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 D419M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 D419M] (1).

9. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt

โดย Brigham, Eugene F | Ehrhardt, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2002] (3).

10. Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

โดย Brigham, Eugene F | Houston, Joel F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Concise 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2002] (2).

11. Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.

โดย Brigham, Eugene F | Houston, Joel F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 2001] (2).

12. Fundamentals of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus

โดย Brealey, Richard A | Myers, Stewart C | Marcus, Alan J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B828F 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B828F 2001] (1).

13. Financial markets and corporate strategy / Mark Grinblatt, Sheridan Titman

โดย Grinblatt, Mark | Titman, Sheridan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 G866F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 G866F 2002] (1).

14. Financial risk manager handbook 2001-2002 / Philippe Jorion, GARP

โดย Jorion, Philippe | Global Association of Risk Professionals.

เลขเรียกหนังสือ: 332 J82F 2001-2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332 J82F 2001-2002] (1).

15. Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset / Aswath Damodaran

โดย Damodaran, Aswath.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D163I 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiely & Sons, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D163I 2002] (1).

16. Financial management and policy / James C. Van Horne

โดย Van Horne, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 H815F 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 H815F 2002] (1).

17. Cases in finance / Jim DeMello

โดย DeMello, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D376C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D376C] (1).

18. Intermediate financial management / Eugene F. Brigham, Phillip R. Daves

โดย Brigham, Eugene F | Daves, Phillip R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855I 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855I 2002] (2).

19. Fundamentals of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan

โดย Ross, Stephen A | Westerfield, Randolph | Jordan, Bradford D.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 R826F 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 R826F 2003] (2).

20. Case studies in finance : managing for corporate value creation / Robert F. Bruner

โดย Bruner, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B894C 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B894C 2003] (1).