ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ธนาคารไทยล่มสลาย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว691ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว691ธ] (1).

82. Government finance : national, state, and local / Wayland D. Gardner.

โดย Gardner, Wayland Downing.

เลขเรียกหนังสือ: 336.73 G228G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.73 G228G] (1).

83. A beginner's guide to the world economy : seventy-one basic economic concepts that will change the way you see the world / Randy Charles Epping

โดย Epping, Randy Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 337 E64B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 E64B] (1).

84. ก่อนจะติดต่อธนาคาร = Before yor enter the bank / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 จ722ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไขใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย บริษัทพอดี, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.17 จ722ก 2531] (1).

85. การจัดการสินเชื่อ = Credit management / ดารณี พุทธวิบูลย์

โดย ดารณี พุทธวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 ด422ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 ด422ก] (1).

86. เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1552 ก855ง 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1552 ก855ง 2532] (1).

87. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ต199บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ด้านมาตรฐานการเปิดเผยสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ต199บ] (2).

88. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ต199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก] (2).

89. การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ / โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 332.32 จ623ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.32 จ623ก] (2).

90. ปฏิรูประบบการคลังไทย กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น / โดย จรัส สุวรรณมาลา.

โดย จรัส สุวรรณมาลา.

เลขเรียกหนังสือ: 351.72 จ158ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 25341สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.72 จ158ป 2541] (1).

91. Public finance : a contemporary application of theory to policy / David N. Hyman

โดย Hyman, David N.

เลขเรียกหนังสือ: 336 H996P 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336 H996P 1999] (1).

92. เจรจาแก้ไขหนี้ / โดย สิริวุทธิ์ เสียมภักดี

โดย สิริวุทธิ์ เสียมภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1526 ส732จ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1526 ส732จ 2540] (1).

93. The globalisation of finance : a citizen's guide / Kavaljit Singh.

โดย Singh, Kavaljit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 S717G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Zed Books, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 S717G] (1).

94. Exposure to permanent and temporary exchange-rate shocks of industries in Thailand / Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit | Thammasat University. Business Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 A637E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Business Research Center, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 A637E] (1).

95. Worksheets to accompany personal financial planning / Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk

โดย Gitman, Lawrence J | Joehnk, Michael D.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 G536W 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 G536W 1999] (1).

96. Personal financial planning / Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk.

โดย Gitman, Lawrence J | Joehnk, Michael D.

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 G536P 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 G536P 1999] (1).

97. Wall Street dictionary / by R. J. Shook

โดย Shook, R.J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.03 S559W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Franklin Lakes, N.J. : Career Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.03 S559W] (1).

98. The emerging Asian bond market, June 1995

โดย World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

99. The emerging Asian bond market : background paper : Philippines, June 1995 / prepared by All Asia Capital and Trust Corporation, Manila

โดย All Asia Capital and Trust Corporation, Manila | World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).

100. The emerging Asian bond market : background paper : India, June 1995 / prepared by ICICI Securities and Finance Company Ltd., India

โดย ICICI Securities and Finance Company, India | World Bank. East Asia & Pacific Region.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D. C. : The World Bank, East Asia & Pacific Region, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 E53] (1).