ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Consumer attitudes towards corporate social responsibility in tourism industry : the case study of foreign tourist in Chiang Mai = ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ : กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Isaree Baedcharoen.

โดย Isaree Baedcharoen | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 I76C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 I76C] (1).

2. Exploring competitive advantages of foreign owned art galleries in Chiang Mai : case study: Suvannabhumi Art Gallery = การศึกษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของหอแสดงศิลปะที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ / Day Moo Paw.

โดย Day Moo Paw | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2009 D274E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2009. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2009 D274E] (1).