ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Consumer attitudes towards corporate social responsibility in tourism industry : the case study of foreign tourist in Chiang Mai = ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ : กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Isaree Baedcharoen.

โดย Isaree Baedcharoen | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 I76C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 I76C] (1).

2. Managing sustainable community-based tourism : a comparative study of Iejima Village (Japan) and Ban Mae Kampong (Thailand) = การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน : จากกรณีศึกษาหมู่บ้านอิเอะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น) และ บ้านแม่กำปอง (ประเทศไทย) / Theeta Woodtikarn.

โดย Theeta Woodtikarn | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T375M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T375M] (1).

3. Chiang Mai tourism industry readiness for the ASEAN mutual recognition arrangement on tourism professionals = ศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ต่อข้อตกลงการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน / Richard Mark Hefner.

โดย Hefner, Richard Mark | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 H461C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 H461C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 H461C] (1).