ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. An analysis of tourists' selection and reading behavior for free-copy tourists' magazines in Muang Chiang Mai = การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสรรและการอ่านหนังสือนิตยสารแจกฟรีของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Timothy Lee Knight.

โดย Knight, Timothy Lee | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 K71A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 K71A] (1).

42. New students' service quality expectations of Payap University : a comparison between Thai and new undergraduate international students = ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ต่อคุณภาพการบริการในมหาวิทยาลัยพายัพ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาใหม่ไทยและนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี / Jiri Podhirna.

โดย Podhirna, Jiri | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 P742N (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 P742N] (1).

43. Product market integration : a multifaceted approach / edited by Maria Helena Guimaraes, Ana Paula Faria

โดย Guimaraes, Maria Helena | Faria, Ana Paula.

เลขเรียกหนังสือ: 382.094 P964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.094 P964] (1).

44. International business : themes and issues in the modern global economy / Debra Johnson and Colin Turner

โดย Johnson, Debra | Turner, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88 J66I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 J66I 2010] (1).

45. International business : theory and practice / Ehud Menipaz & Amit Menipaz

โดย Menipaz, Ehud | Menipaz, Amit.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88 M545I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 M545I] (1).

46. International business law and its environment / Richard Schaffer ... [et al.]

โดย Schaffer, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 S296I 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Cengage Learning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 S296I 2012] (1).

47. English for international trade : importing and exporting perspectives / Apichit Chantajitpreecha.

โดย Apichit Chantajitpreecha.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 A642E 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Assumption University of Thailand, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 A642E 2012] (1).

48. Asian mergers and acquisitions : riding the wave / Vikram Chakravarty, Chua Soon Ghee.

โดย Chakravarty, Vikram | Chua, Soon Ghee.

เลขเรียกหนังสือ: 338.83095 C435A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons Singapore, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.83095 C435A] (1).

49. Handbook of research methodology in international business / Amonrat Thoumrungroje.

โดย Amonrat Thoumrungroje.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88072 A523H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Triple Education, 2013สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

50. Enhancing customer retention through e-marketing strategies : a study of online sports service company = การรักษาลูกค้าผ่านทาง อี-ตลาด : ศึกษาธุรกิจบริการด้านการกีฬา / Tino Kyytsonen.

โดย Kyytsonen, Tino | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 K99E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 K99E] (1).

51. Tourist satisfaction in Myanmar : a departing visitor survey = ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวในประเทศพม่า : ผลสำรวจผู้ขาออก / Johnny.

โดย Johnny | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 J65T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 J65T] (1).

52. Organizational structure, job performance construct and culture in management practice : an exploratory qualitative case study on a foreign-owned small business in City N, Thailand = โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : กรณีศึกษาองค์กรต่างประเทศธุรกิจขนาดเล็กในเชียงใหม่ / Tingting Huang.

โดย Huang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 H874O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 H874O] (1).

53. Customer perception and satisfaction of Shan food restaurants in Chiang Mai = ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารไทยใหญ่/ไตในเชียงใหม่ / Cham Wan.

โดย Cham Wan | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 C442C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 C442C] (1).

54. A study of employer's evaluation towards competency of and satisfaction with Payap IMBA Graduates = การศึกษาการประเมินสมรรถนะการทำงานและความพึงพอใจของนายจ้างต่อมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ / Darell Khin.

โดย Khin, Darell | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 K45S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 K45S] (1).

55. A cost analysis for safe low-rise building structures in Chiang Mai, Thailand = การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงสร้างอาคารที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Lori Lavonne Norcutt.

โดย Norcutt, Lori Lavonne | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N827C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N827C] (1).

56. Managing sustainable community-based tourism : a comparative study of Iejima Village (Japan) and Ban Mae Kampong (Thailand) = การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน : จากกรณีศึกษาหมู่บ้านอิเอะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น) และ บ้านแม่กำปอง (ประเทศไทย) / Theeta Woodtikarn.

โดย Theeta Woodtikarn | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T375M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T375M] (1).

57. Customizing Omni-Channel marketing for the American mass affluent consumer = การพัฒนาการตลาดรูปแบบออมนิชานแนลสำหรับลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกาที่มีฐานะร่ำรวย / Anders Norcutt.

โดย Norcutt, Anders | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N827C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N827C] (1).

58. Factors influencing Kunming consumers' decision to purchase teak furniture from Baan Tawai in Chiang Mai = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ของชาวจีนคุนหมิง / Zhao Qin.

โดย Zhao, Qin | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 Z63F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 Z63F] (1).

59. The glass ceiling of women in management : an investigation of the hotel industry in Chiang Mai = เพดานที่มองไม่เห็นของสตรีในตำแหน่งบริหาร : การศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Kafira Nitida Lake.

โดย Lake, Kafira Nitida | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L192G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L192G] (1).

60. Employee's attitude toward retaining employee in organization : a case study of SMEs in Xinxiang city of China = ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการรักษาพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดเล็ก (เอส.เอม.อี) ในเมืองซินเซียง ประเทศจีน / Li Bao Ping.

โดย Li Bao Ping | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).