ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Factors influencing Chinese students choosing to study at Universities in Maung Chiang mai = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในอำเภอเมือง เชียงใหม่ / Wang Jia.

โดย Wang Jia | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

62. International business law and its environment / Richard, Schaffer, Beverley Earle, Filiberto Agusti.

โดย Schaffer, Richard | Earle, Beverley | Agusti, Filiberto.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 S296I 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th. ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 S296I 2005] (4).

63. Export potential of beans and pulses from Myanmar to Northern part of Thailand through border town of Mae Sot (Tak Province) = ความเป็นไปได้ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่วและเมล็ดถั่วจากเมียนม่าร์สู่ภาคเหนือของไทยผ่านจุดข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก / Kyawt Khin Khin Khant.

โดย Kyawt Khin Khin Khant | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K99E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K99E] (1).

64. Consumer attitudes towards corporate social responsibility in tourism industry : the case study of foreign tourist in Chiang Mai = ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ : กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Isaree Baedcharoen.

โดย Isaree Baedcharoen | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 I76C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 I76C] (1).

65. Consumer characteristics and marketing mix factors influencing buying decisions of school uniform socks in Muang District, Chiang Mai = คุณลักษณะของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อถุงเท้านักเรียน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Shuangmei Zhao.

โดย Zhao, Shuangmei | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 Z63C] (1).

66. Marketing mix factors and consumer behavior towards smoothie drinks for residents of Muang District, Chiang Mai Province = พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มสมูธตี้ส์ซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Arerut Yarnvudhi.

โดย Arerut Yarnvudhi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2009 A681M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2009. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2009 A681M] (1).

67. Exploring competitive advantages of foreign owned art galleries in Chiang Mai : case study: Suvannabhumi Art Gallery = การศึกษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของหอแสดงศิลปะที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ / Day Moo Paw.

โดย Day Moo Paw | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2009 D274E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2009. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2009 D274E] (1).

68. Business performance benefits and challenges of border trade between Thailand and Myanmar : a case study at the border town of Mae Sai = ผลการดำเนินงานของกิจการ ณ จุดข้ามแดนไทย-เมียนม่าร์ : กรณีศึกษาจุดข้ามแดนแม่สาย / Htoi San Dashi.

โดย Htoi San Dashi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 H873B (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 H873B] (1).

69. Regional outlook : Southeast Asia 2011-2012

โดย Institute of Southeast Asian Studies (Singapore).

เลขเรียกหนังสือ: 959.005 R336 2011-2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.005 R336 2011-2012] (3).

70. International business : an Asian perspective / Charles W.L. Hill, Chow-Hou Wee, Krishna Udayasankar

โดย Hill, Charles W.L | Wee, Chow Hou | Udayasankar, Krishna.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 H645I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Mc-Graw Hill Education (Asian), c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 H645I] (2).

71. Factors affecting investors' asset allocation decisions in the Southeast Asian equity markets : an evaluation of the appeal of the Southeast Asian equity markets to investors = ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในหลักทรัพย์ต่อการลงทุนแบบแบ่งสัดส่วนตามประเทศในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / James Dear.

โดย Dear, James | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 D285F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 D285F] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 D285F] (2).

72. Virtual adoption in hotel management in Chiang Mai Province = การนำเอาองค์กรเสมือนจริงมาปรับใช้ในการจัดการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ / Nadia Soni.

โดย Soni, Nadia | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 S698V (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 S698V] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 S698V] (2).

73. The impacts of cultural diversity on organizational performance in foreign-owned export companies in Chiang Mai metropolitan area = ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินการขององค์กรส่งออกที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / Josiane Thaise Mohler.

โดย Mohler, Josiane Thaise | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 M698I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2010 M698I] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 M698I] (2).

74. International business in the 21st century / Bruce D. Keillor, general editor.

โดย Keillor, Bruce David | Wilkinson, Timothy J | Kannan, Vijay R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 I61 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Santa Barbara, Calif. : Praeger, c2011สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.049 I61] (3).

75. A framework for international business / S.Tamer Cavusgil, Gary Knight, John R. Riesenberger.

โดย Cavusgil, S. Tamer | Knight, Gary A | Riesenberger, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 C383F ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 C383F] (1).

76. International business / Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay.

โดย Griffin, Ricky W | Pustay, Michael W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 G852I 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 G852I 2013] (1).

77. International business : the challenge of global competition / Donald A. Ball ... [et al.].

โดย Ball, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 I61 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 I61 2012] (1).

78. International organizational behavior : transcending borders and cultures / Dean McFarlin and Paul Sweeney.

โดย McFarlin, Dean B | Sweeney, Paul D.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 M143I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 M143I] (1).

79. International management : theory and practice / Paul N. Gooderham, Birgitte Grogaard, Odd Nordhaug.

โดย Gooderham, Paul N | Grogaard, Birgitte | Nordhaug, Odd.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 G649I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cheltenham, U.K. ; Northampton, Mass. : Edward Elgar, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 G649I] (1).

80. Ethics in information technology / George W. Reynolds.

โดย Reynolds, George Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 174.9004 R463E 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Course Technology, Cengage Learning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.9004 R463E 2012] (1).