ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Factors affecting investors' asset allocation decisions in the Southeast Asian equity markets : an evaluation of the appeal of the Southeast Asian equity markets to investors = ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในหลักทรัพย์ต่อการลงทุนแบบแบ่งสัดส่วนตามประเทศในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / James Dear.

โดย Dear, James | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 D285F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 D285F] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 D285F] (2).

2. Virtual adoption in hotel management in Chiang Mai Province = การนำเอาองค์กรเสมือนจริงมาปรับใช้ในการจัดการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ / Nadia Soni.

โดย Soni, Nadia | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 S698V (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 S698V] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 S698V] (2).

3. The impacts of cultural diversity on organizational performance in foreign-owned export companies in Chiang Mai metropolitan area = ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินการขององค์กรส่งออกที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / Josiane Thaise Mohler.

โดย Mohler, Josiane Thaise | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 M698I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2010 M698I] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 M698I] (2).

4. A comparative study on technical efficiency and job satisfaction levels among volunteer staff and paid staff in NGOs in Muang Chiang Mai, Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครและพนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอเมือง เชียงใหม่ / Zeeshan Laaldin.

โดย Laaldin, Zeeshan | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L111C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2013 L111C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L111C] (2).