ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Business performance benefits and challenges of border trade between Thailand and Myanmar : a case study at the border town of Mae Sai = ผลการดำเนินงานของกิจการ ณ จุดข้ามแดนไทย-เมียนม่าร์ : กรณีศึกษาจุดข้ามแดนแม่สาย / Htoi San Dashi.

โดย Htoi San Dashi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 H873B (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 H873B] (1).

2. Tourist satisfaction in Myanmar : a departing visitor survey = ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวในประเทศพม่า : ผลสำรวจผู้ขาออก / Johnny.

โดย Johnny | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 J65T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 J65T] (1).

3. Export potential of beans and pulses from Myanmar to Northern part of Thailand through border town of Mae Sot (Tak Province) = ความเป็นไปได้ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่วและเมล็ดถั่วจากเมียนม่าร์สู่ภาคเหนือของไทยผ่านจุดข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก / Kyawt Khin Khin Khant.

โดย Kyawt Khin Khin Khant | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K99E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K99E] (1).

4. Controllable marketing factors of Myanmar online consumer behavior towards the Irrawaddy's website (Myanmar version) = ปัจจัยการตลาดที่ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคชาวพม่าต่อออนเว็บไซต์อิรวดี (ภาคภาษาพม่า) / Saw Franklin Daniel Aye.

โดย Saw Franklin Daniel Aye | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 S271C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 S271C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 S271C] (1).