ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. A splendid exchange : how trade shaped the world / William Bernstein

โดย Bernstein, William.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09 B531S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Atlantic Books, 2009, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09 B531S] (1).

22. Consumer behavior and expectation on ecotourism services in Chiang Mai metropolitan area = พฤติกรรมและความหวังต่อการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตปริมณฑลเชียงใหม่ / Methinee Maiwan.

โดย Methinee Maiwan | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 M592C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 M592C] (1).

23. Effectiveness of services marketing factors for selecting Doiping Mansion = ตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อการเลือกพักอาศัยในดอยปิงแมนชั่น / Kanlaya Inchai.

โดย Kanlaya Inchai | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K16E] (1).

24. Globalization unmasked : imperialism in the 21th century / James Petras and Henry Veltmeyer

โดย Petras, James F | Veltmeyer, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 325.320973 P493G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Delhi : Madhyam Books, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.320973 P493G] (1).

25. International business law : text, cases, and readings / Ray August ; with revisions by Don Mayer and Michael Bixby

โดย August, Ray | Mayer, Don | Bixby, Michael B.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 A923I 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 A923I 2009] (1).

26. International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill.

โดย Hill, Charles W.L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 H645I 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 H645I 2011] (3).

27. International business : the challenge of global competition / Donald A. Ball ... [et al.]

โดย Ball, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 I61 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 I61 2010] (1).

28. International business : the challenges of globalization / John J. Wild, Kenneth L. Wild, Jerry C.Y. Han

โดย Wild, John J | Wild, Kenneth L | Han, Jerry C.Y.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 W668I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 W668I 2010] (1).

29. Developing countries and global trade negotiations / edited by Larry Crump and S. Javed Maswood

โดย Crump, Larry | Maswood, S. Javed.

เลขเรียกหนังสือ: 382.091724 D489 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge, 2007 (Digital printing 2009)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.091724 D489] (1).

30. International corporate finance / J. Ashok Robin

โดย Robin, J. Ashok.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 R655I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 R655I] (1).

31. International economics : trade and finance / Dominick Salvatore

โดย Salvatore, Dominick.

เลขเรียกหนังสือ: 337 S182I 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student versionข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 S182I 2011] (1).

32. International management : culture and beyond / Richard Mead and Tim G. Andrews

โดย Mead, Richard | Andrews, Tim G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 M479I 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2009 (reprinted 2010)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 M479I 2009] (1).

33. Electronic commerce 2010 : a managerial perspective / Efraim Turban ... [et al.]

โดย Turban, Efraim.

เลขเรียกหนังสือ: 658.054678 E38 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.054678 E38 2010] (2).

34. The past, present and future of international business & management / edited by Timothy Devinney, Torben Pedersen, Laszlo Tihanyi

โดย Devinney, Timothy Michael | Pedersen, Torben | Tihanyi, Laszlo.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88068 P291 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88068 P291] (1).

35. Customers' expected services and perceived services toward service quality for budget hotels in Chiang Mai City = ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมชั้นประหยัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Sunisa Huanjit.

โดย Sunisa Huanjit | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 S958C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 S958C] (1).

36. Internal factors influencing implementation of the nursing quality development plan in Lumphun Province community hospitals : a case study of Ban Hong Hospital = ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการนำแผนคุณภาพการพยาบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน / Ratirat Phanumong.

โดย Ratirat Phanumong | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 R236I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 R236I] (1).

37. Competitive advantage analysis of Wachirawit primary school in Chiang Mai : parents' values and perceptions of education = การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา / Ni Sheng.

โดย Ni, Sheng | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 N577C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 N577C] (1).

38. Analysis of consumer decision making behavior of Kunming residents on travelling abroad = การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนเมืองคุนหมิงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ / Zhao Ruo Ying.

โดย Ying, Zhao Ruo | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 Y51A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 Y51A] (1).

39. Factors affecting commercial residence consumers' decision making in Xinguo District of China = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้คนในเมือง Xinguo ประเทศจีน / Zipeng Li.

โดย Li, Zipeng | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 L693F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 L693F] (1).

40. Volunteers' motivation and satisfaction for Travel-to-Teach organization in Thailand = แรงจูงใจและความพึงพอใจของอาสาสมัครขององค์กร ทราเวล-ทู-ทีช ในประเทศไทย / Sivapon Fakthep.

โดย Sivapon Fakthep | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 S624V (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 S624V] (1).