ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Information technology project management / Jack T. Marchewka.

โดย Marchewka, Jack T.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 M316I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore]. : John Wiley & Sons (Asia), c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 M316I 2010] (2).

2. English for telecoms and information technology / Tom Ricca-McCarthy & Michael Duckworth

โดย Ricca-Mccarthy, Tom | Duckworth, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 R489E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 R489E] (2).

3. Technology ventures : from idea to enterprise / Richard c. Dorf, Thomas H. Byers

โดย Dorf, Richard c | Byers, Thomas H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.11 D695T 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Higher Education, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.11 D695T 2008] (10).

4. คู่มือเรียนและใช้งานภาษา C++ / นักเขียน, ศุภชัย สมพานิช.

โดย ศุภชัย สมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ศ684ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ศ684ค] (6).

5. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / สุจิตรา อดุลย์เกษม, วรัฐา นพพรเจริญกุล.

โดย สุจิตรา อดุลย์เกษม | วรัฐา นพพรเจริญกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ส753ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ส753ร 2560] (4).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for archiving and retrieving documents of Tambon Maekhu Municipality Doisaket District, Chiang Mai Province / โดย ณัฐฌาน สุพล.

โดย ณัฐฌาน สุพล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ณ328ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ณ328ร] (4).