ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Social media analytics : techniques and insights for extracting business value out of social media / Matthew Ganis, Avinash Kohirkar.

โดย Ganis, Matthew | Kohirkar, Avinash.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 G197S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : IBM Press/Pearson plc, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 G197S] (1).

122. Big data fundamentals : concepts, drivers &​ techniques / Thomas Erl, Wajid Khattak and Paul Buhler.

โดย Erl, Thomas | Khattak, Wajid | Buhler, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 E69B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Prentice Hall, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 E69B] (1).

123. Responsive web design สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ / ผู้แต่ง, Dan Rose ; ผู้แปล, สหทัศน์ วชิระนภศูล.

โดย โรส, แดน.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ร943ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ร943ร] (2).

124. โฆษณาให้โดน สร้างแบรนด์ให้ดังด้วย Facebook / กองบรรณาธิการรีไวว่า.

โดย สำนักพิมพ์รีไวว่า. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.144 ส691ฆ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.144 ส691ฆ] (1).

125. โฆษณาและทำตลาดออนไลน์ให้ดังเปรี้ยง / กองบรรณาธิการ.

โดย สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ส691ฆ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ส691ฆ] (1).

126. ต่อยอดธุรกิจอย่างได้เปรียบด้วย Line@ ลูกค้าเพิ่มกระจาย ยอดขายพุ่งกระฉูด! / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน.

โดย ธัญธัช นันท์ชนก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ธ468ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ธ468ต] (1).

127. เปิดร้านพร้อมโปรโมต ด้วย Facebook + Line@ / กฤษณะ ภักดีพงษ์, นรินทร์ อยู่ดี, เขียน.

โดย กฤษณะ ภักดีพงษ์ | นรินทร์ อยู่ดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ก281ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

128. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / สุจิตรา อดุลย์เกษม, วรัฐา นพพรเจริญกุล.

โดย สุจิตรา อดุลย์เกษม | วรัฐา นพพรเจริญกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ส753ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ส753ร 2560] (4).

129. การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology project management / วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา.

โดย วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 ว321ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 ว321ก] (2).

130. การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ = Modern database management / โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด.

โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ว342ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ว342ก] (2).

131. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ = Information systems development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 ม246อ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 ม246อ 2558] (4).

132. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for archiving and retrieving documents of Tambon Maekhu Municipality Doisaket District, Chiang Mai Province / โดย ณัฐฌาน สุพล.

โดย ณัฐฌาน สุพล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ณ328ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ณ328ร] (4).

133. E-Commerce : business, technology, society / Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver.

โดย Laudon, Kenneth C | Traver, Carol Guercio.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 L372E 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018ชื่อเรื่องอื่น: E-commerce 2017 : business, technology, society.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 L372E 2018] (1). Checked out (1).

134. คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบรูณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ.

โดย ดวงพร เกี๋ยงคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด211ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด211ค] (2).

135. การออกแบบเว็บไซต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น = Website design : for beginners / จรุงยศ อรัณยะนาค.

โดย จรุงยศ อรัณยะนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 จ171ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 จ171ก] (2).

136. คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.

โดย รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ร362ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ร362ค] (2).

137. สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ Responsive PHP Bootstrap + E-commerce ฉบับสมบูรณ์ /จีราวุธ วารินทร์.

โดย จีราวุธ วารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 จ575ส 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 จ575ส 2560] (2).

138. การทำเหมืองข้อมูล. เล่ม 1, การค้นหาความรู้จากข้อมูล = Data mining. 1, discovering knowledge in data / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.

โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 ส657ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ผู้จัดจำหน่าย], ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 ส657ก 2560] (2).

139. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management and business policy / โทมัส แอล. วีเลน ... [และคนอื่นๆ] ; แปลและเรียบเรียงโดย, วิรัช สงวนวงศ์วาน.

โดย วิรัช สงวนวงศ์วาน | วิวเลน, โทมัส แอล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ก446] (3).

140. Digital marketing : concept & case study 4.0th edition : update online marketing trend 2017 / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

โดย ณัฐพล ใยไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ณ342ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ณ342ด] (3).