ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 163 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล = Database systems management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ม246อ 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการระบบฐานข้อมูล..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ม246อ 2559] (4).

162. วิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล = Digital marketing analytics / เขียนโดย ซัค เฮ็มแมน, เคน เบอร์บารี่ ; แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ.

โดย เฮ็มแมน, ชัค | เบอร์บารี่, เคน | วิชิตา สุนทรพิพิธ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ฮ643ว 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ฮ643ว 2561] (2).

163. Contemporary issues in social media marketing / edited by Bikramjit Rishi and Subir Bandyopadhyay.

โดย Rishi, Bikramjit | Bandyopadhyay, Subir.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 C761 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 C761] (1).