ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. C programming : a Q&A approach / H.H. Tan ... [et al.]

โดย Tan, H. H.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 C111 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : McGraw-Hill, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 C111] (1).

22. Electronic commerce : security, risk management and control / Marilyn Greenstein, Todd M. Feinman.

โดย Greenstein, Marilyn | Feinman, Todd M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 G815E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 G815E] (1).

23. The 21st-century intranet / Jennifer Stone Gonzalez.

โดย Gonzalez, Jennifer Stone.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0546 G643T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall PTR, c1998ชื่อเรื่องอื่น: Twenty-first century intranet.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0546 G643T] (1).

24. Web catalog cookbook / Cliff Allen, Deborah Kania.

โดย Allen, Cliff | Kania, Deborah.

เลขเรียกหนังสือ: 380.10294 A425W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Wiley Computer Publishing, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.10294 A425W] (1).

25. Product information management : theory and practice / Jorij Abraham.

โดย Abraham, Jorij.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 A159P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham, Germany : Springer, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 A159P] (1).

26. Digital business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice / Dave Chaffey.

โดย Chaffey, Dave.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 C433D 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, U.K. : Pearson Education, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 C433D 2015] (1).

27. Strategic information systems planning : readings and cases / Gurpreet Dhillon.

โดย Dhillon, Gurpreet.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 D534S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Semantic Books/The Information Institute, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 D534S] (1).

28. Introduction to design-oriented programming : beyond the text barrier / Michael Tufekci.

โดย Tufekci, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 005.118 T914I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Lexington, Ky. : CreateSpace Independent Publishing Platform], 2015, c2014ชื่อเรื่องอื่น: Design-oriented programming : beyond the text barrier..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.118 T914I] (1).

29. Effective modern C++ : 42 specific ways to improve your use of C++11 and C++14 / Scott Meyers.

โดย Meyers, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 M613E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2014, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 M613E] (1).

30. Business intelligence guidebook : from data integration to analytics / Rick Sherman.

โดย Sherman, Rick.

เลขเรียกหนังสือ: 658.472 S553B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann/Elsevier, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.472 S553B] (1).

31. Introduction to concepts and techniques in data mining and application to text mining / Thanaruk Theeramunkong.

โดย Thanaruk Theeramunkong.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 T367I 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 T367I 2012] (2).

32. ระบบกฎแนะนำเชิงนโยบายและเทคโนโลยีในการฟื้นฟูระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Recommendation rule-based system of policy and technological recovery for mobility commerce / โดย ศราวุธ แรมจันทร์.

โดย ศราวุธ แรมจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ศ169ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ศ169ร] (1).

33. Python programming for beginners / Jason Cannon.

โดย Cannon, Jason.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 C226P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [United States : CreateSpace Independent Publishing], c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 C226P] (1).

34. Actionable intelligence : a guide to delivering business results with big data fast! / Keith B. Carter ; with contributions from Donald Farmer and Clifford Siegel.

โดย Carter, Keith B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 C323A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 C323A] (1).

35. Java : an introduction to problem solving & programming / Walter Savitch ; contributor, Kenrick Mock.

โดย Savitch, Walter | Mock, Kenrick.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 S267J 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 S267J 2015] (1).

36. Introduction to programming with C++ / Y. Daniel Liang.

โดย Liang, Y. Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 L693I 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 L693I 2014] (1).

37. Experiencing MIS / David M. Kroenke, Randall J. Boyle.

โดย Kroenke, David M | Boyle, Randall J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 K93E 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 K93E 2016] (1).

38. ตำรารายวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ = Data structure and algorithm for business / อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม.

โดย อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 อ835ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 อ835ต] (1).

39. Social media marketing : theories & applications / Stephan Dahl.

โดย Dahl, Stephan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 D131S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 D131S] (1).

40. Internet-based customer value management : developing customer relationships online / Tymoteusz Doligalski ; translation by Maria Wankowicz and Weronika Mincer.

โดย Doligalski, Tymoteusz | Wankowicz, Maria | Mincer, Weronika.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 D664I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham, Germany : Springer, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 D664I] (1).