ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Search engine optimization for dummies / by Peter Kent.

โดย Kent, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 K37S 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 K37S 2012] (1).

82. In-memory data management : technology and applications / Hasso Plattner, Alexander Zeier.

โดย Plattner, Hasso | Zeier, Alexander.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74068 P719I 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Heidelberg ; New York : Springer, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74068 P719I 2012] (1).

83. Ethics in information technology / George W. Reynolds.

โดย Reynolds, George Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 174.9004 R463E 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Course Technology, Cengage Learning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.9004 R463E 2012] (1).

84. Business driven information systems / Paige Baltzan.

โดย Baltzan, Paige.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 B197B 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 B197B 2014] (1).

85. การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / เพ็ญศรี ปักกะสีนัง.

โดย เพ็ญศรี ปักกะสีนัง.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 พ899ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 พ899ก] (3).

86. Business data communications : infrastructure, networking and security / William Stallings, Thomas Case.

โดย Stallings, William | Case, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 S782B 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 S782B 2013] (2).

87. Managing electronic records : methods, best practices, and technologies / Robert F. Smallwood.

โดย Smallwood, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 S635M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 S635M] (1).

88. Information systems today : managing in the digital world / Joe Valacich, Christoph Schneider.

โดย Valacich, Joe | Schneider, Christoph.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 V135I 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 V135I 2014] (1).

89. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information systems and knowledge management technology / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

โดย ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล | เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ232ร 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ232ร 2556] (1).

90. Information risk management : a practitioner's guide / David Sutton.

โดย Sutton, David.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 S967I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Swindon, U.K. : BCS Learning & Development, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 S967I] (1).

91. Learning PHP, MySQL &​ JavaScript : with jQuery, CSS &​ HTML5 / Robin Nixon.

โดย Nixon, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 N736L 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 N736L 2014] (1).

92. Data science for business / Foster Provost and Tom Fawcett.

โดย Provost, Foster | Fawcett, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 P969D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 P969D] (1).

93. Data fluency : empowering your organization with effective data communication / Zach Gemignani ... [et al.].

โดย Gemignani, Zach.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 D232 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : John Wiley &​ Sons, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 D232] (1).

94. MySQL cookbook : solutions for database developers and administrators / Paul DuBois.

โดย DuBois, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7585 D816M 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif : O'Reilly Media, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7585 D816M 2014] (1).

95. Data science for dummies / by Lillian Pierson.

โดย Pierson, Lillian.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 P624D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 P624D] (1).

96. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information and communication technology for information management / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

โดย ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 ด521ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 ด521ท] (2).

97. วิจัยด้านการจัดการระบบสารสนเทศ = Research in management information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011072 น578ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011072 น578ว] (2).

98. Data mining for service / Katsutoshi Yada, editor.

โดย Yada, Katsutoshi.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 D232 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Heidelberg : Springer, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 D232] (1).

99. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ศรีกุล นันทะชมภู.

โดย ศรีกุล นันทะชมภู.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ176ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ176ค] (1).

100. Problem solving with C++ / Walter Savitch ; contributor, Kenrick Mock.

โดย Savitch, Walter J | Mock, Kenrick.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 S267P 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2015สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).