ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 157 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Fundamentals of business data communications / Jerry FitzGerald, Alan Dennis.

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.602465 F553F 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore] : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.602465 F553F 2010] (3).

2. Encyclopedia of technology and innovation management / edited by V.K. Narayanan and Gina Colarelli O’Connor

โดย Narayanan, Veekay K | O’Connor, Gina Colarelli.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406303 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2010สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.406303 E56] (1).

3. Management information systems for the information age / Stephen Haag, Maeve Cummings

โดย Haag, Stephen | Cummings, Maeve.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 H111M 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 H111M 2010] (1).

4. ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / ผู้เขียน, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

โดย พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ415ร] (4).

5. Information systems essentials / Ralph M. Stair, George W. Reynolds

โดย Stair, Ralph M | Reynolds, George Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 S782I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Course Technology/Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 S782I 2010] (1).

6. Decision support and business intelligence systems / Efraim Turban, Ramesh Sharda, Dursun Delen ; with contributions by Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang, David King.

โดย Turban, Efraim | Sharda, Ramesh | Delen, Dursun.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 T931D 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 T931D 2011] (4).

7. MIS essentials / David M. Kroenke

โดย Kroenke, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 K93M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 K93M] (1).

8. Mastering e-business / Paul Grefen

โดย Grefen, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 G817M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 G817M] (1).

9. RFID at ultra and super high frequencies : theory and application / Dominique Paret ; translated by Roderick Riesco

โดย Paret, Dominique.

เลขเรียกหนังสือ: 621.384151 P228R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.384151 P228R] (1).

10. Software design for six sigma : a roadmap for excellence / Basem S. El-Haik, Adnan Shaout

โดย El-Haik, Basem | Shaout, Adnan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 E37S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 E37S] (1).

11. Design for reliability : information and computer-based systems / Eric Bauer

โดย Bauer, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 B344D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 B344D] (1).

12. Professional SharePoint 2010 development / Tom Rizzo ... [et al.]

โดย Rizzo, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 004.682 P964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.682 P964] (1).

13. Professional SharePoint 2010 administration / Todd Klindt, Shane Young, Steve Caravajal

โดย Klindt, Todd | Young, Shane | Caravajal, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 004.682 K65P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ienn. : Wiley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.682 K65P] (1).

14. Information quality applied : best practices for improving business information, processes, and systems / Larry P. English

โดย English, Larry P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40380285 E58I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40380285 E58I] (1).

15. Foundations of green IT : consolidation, virtualization, efficiency, and ROI in the data center / Marty Poniatowski

โดย Poniatowski, Marty.

เลขเรียกหนังสือ: 621.390286 P797F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.390286 P797F] (1).

16. Information technology project management / Jack T. Marchewka.

โดย Marchewka, Jack T.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 M316I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore]. : John Wiley & Sons (Asia), c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 M316I 2010] (2).

17. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 น578ก] (3).

18. Management information systems / James A. O'Brien, George M. Marakas

โดย O'Brien, James A | Marakas, George M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 O13M 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 O13M 2011] (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม = Information technology in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (6).

20. Knowledge management in emerging economies : social, organizational and cultural implementation / Minwir Al-Shammari, [editor]

โดย Al-Shammari, Minwir.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 K73 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. ; New York : Information Science Reference, c2011สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.4038 K73] (1).