ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ระบบกฎแนะนำเชิงนโยบายและเทคโนโลยีในการฟื้นฟูระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Recommendation rule-based system of policy and technological recovery for mobility commerce / โดย ศราวุธ แรมจันทร์.

โดย ศราวุธ แรมจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ศ169ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ศ169ร] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for archiving and retrieving documents of Tambon Maekhu Municipality Doisaket District, Chiang Mai Province / โดย ณัฐฌาน สุพล.

โดย ณัฐฌาน สุพล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ณ328ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ณ328ร] (4).