ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Fundamentals of business data communications / Jerry FitzGerald, Alan Dennis.

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.602465 F553F 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore] : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.602465 F553F 2010] (3).

2. Management information systems for the information age / Stephen Haag, Maeve Cummings

โดย Haag, Stephen | Cummings, Maeve.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 H111M 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 H111M 2010] (1).

3. Information systems essentials / Ralph M. Stair, George W. Reynolds

โดย Stair, Ralph M | Reynolds, George Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 S782I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Course Technology/Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 S782I 2010] (1).

4. MIS essentials / David M. Kroenke

โดย Kroenke, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 K93M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 K93M] (1).

5. Mastering e-business / Paul Grefen

โดย Grefen, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 G817M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 G817M] (1).

6. RFID at ultra and super high frequencies : theory and application / Dominique Paret ; translated by Roderick Riesco

โดย Paret, Dominique.

เลขเรียกหนังสือ: 621.384151 P228R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.384151 P228R] (1).

7. Software design for six sigma : a roadmap for excellence / Basem S. El-Haik, Adnan Shaout

โดย El-Haik, Basem | Shaout, Adnan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 E37S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 E37S] (1).

8. Design for reliability : information and computer-based systems / Eric Bauer

โดย Bauer, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 B344D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 B344D] (1).

9. Professional SharePoint 2010 development / Tom Rizzo ... [et al.]

โดย Rizzo, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 004.682 P964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.682 P964] (1).

10. Professional SharePoint 2010 administration / Todd Klindt, Shane Young, Steve Caravajal

โดย Klindt, Todd | Young, Shane | Caravajal, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 004.682 K65P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ienn. : Wiley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.682 K65P] (1).

11. Information quality applied : best practices for improving business information, processes, and systems / Larry P. English

โดย English, Larry P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40380285 E58I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40380285 E58I] (1).

12. Foundations of green IT : consolidation, virtualization, efficiency, and ROI in the data center / Marty Poniatowski

โดย Poniatowski, Marty.

เลขเรียกหนังสือ: 621.390286 P797F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.390286 P797F] (1).

13. Information technology project management / Jack T. Marchewka.

โดย Marchewka, Jack T.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 M316I 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore]. : John Wiley & Sons (Asia), c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 M316I 2010] (2).

14. Management information systems / James A. O'Brien, George M. Marakas

โดย O'Brien, James A | Marakas, George M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 O13M 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 O13M 2011] (2).

15. Systems analysis and design / Roberta M. Roth, Alan Dennis, Barbara Haley Wixom.

โดย Roth, Roberta M | Dennis, Alan | Wixom, Barbara Haley.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 D411S 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 D411S 2013] (1).

16. Business data communications / Manish Agrawal

โดย Agrawal, Manish.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 A277B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 A277B] (1).

17. English for telecoms and information technology / Tom Ricca-McCarthy & Michael Duckworth

โดย Ricca-Mccarthy, Tom | Duckworth, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 R489E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 R489E] (2).

18. Business driven data communications / Michael S. Gendron.

โดย Gendron, Michael S.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 G325B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson Education International, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 G325B] (1).

19. Business data networks and security / Raymond R. Panko, Julia L. Panko.

โดย Panko, Raymond R | Panko, Julia L.

เลขเรียกหนังสือ: 005.71 P193B 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.71 P193B 2013] (1).

20. Business driven technology / Paige Baltzan.

โดย Baltzan, Paige.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 H111B 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 H111B 2013] (1).