ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 163 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Web programming for business : PHP object-oriented programming with Oracle / David Paper.

โดย Paper, David.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 P214W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor &​ Francis Group, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 P214W] (1).

42. Fundamentals of predictive text mining / Sholom M. Weiss, Nitin Indurkhya, Tong Zhang.

โดย Weiss, Sholom M | Indurkhya, Nitin | Zhang, Tong.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 W432F 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Springer, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 W432F 2015] (1).

43. Multi-domain master data management : advanced MDM and data governance in practice / Mark Allen, Dalton Cervo.

โดย Allen, Mark | Cervo, Dalton.

เลขเรียกหนังสือ: 005.558 A427M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann/Elsevier, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.558 A427M] (1).

44. Programming language pragmatics / Michael L. Scott.

โดย Scott, Michael Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 005.13 S428P 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann/Elsevier, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.13 S428P 2016] (1).

45. Beyond e-business : towards networked structures / Paul Grefen.

โดย Grefen, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 G817B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 G817B] (1).

46. Organizational ethics : a practical approach / Craig E. Johnson.

โดย Johnson, Craig Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 J66O 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 J66O 2016] (1).

47. Wireless communication networks and systems / Cory Beard, William Stallings.

โดย Beard, Cory | Stallings, William.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3981 B368W ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3981 B368W] (1).

48. Data science from scratch / Joel Grus.

โดย Grus, Joel.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 G892D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 G892D] (1).

49. Process mining : data science in action / Wil van der Aalst.

โดย Aalst, Wil van der.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 A112P 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Heidelberg, Germany : Springer, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 A112P 2016] (1).

50. Structured search for big data : from keywords to key-objects / Mikhail Gilula.

โดย Gilula, Mikhail.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7 G489S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann/Elsevier, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7 G489S] (1).

51. Starting out with Visual C# / Tony Gaddis.

โดย Gaddis, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 G123S 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 G123S 2017] (1).

52. Data visualization toolkit : using JavaScript, Rails, and Postgres to present data and geospatial information / Barrett Clark.

โดย Clark, Barrett.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 C592D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 C592D] (1).

53. Building Java programs : a back to basics approach / Stuart Reges, Marty Stepp.

โดย Reges, Stuart | Stepp, Marty.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 R333B 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 R333B 2018] (1).

54. Network storage : tools and technologies for storing your company's data / James O'Reilly.

โดย O'Reilly, James.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 O66N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Morgan Kaufmann/Elsevier, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 O66N] (1).

55. ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย SEO / ผู้แต่ง, ศุภณัฐ สุขโข.

โดย ศุภณัฐ สุขโข.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 ศ686ด 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 ศ686ด 2560] (1).

56. 100 วิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทำมาหากิน = 100 SEO/website success guidelines / โจ อนุชา.

โดย โจ อนุชา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 จ861ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : REED, [2560?]ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยวิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทำมาหากิน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 จ861ร] (1).

57. Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing / Dave Chaffey and P.R. Smith.

โดย Chaffey, Dave | Smith, Paul Russell.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 C433D 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 C433D 2017] (1).

58. Fundamentals of business data communications / Jerry FitzGerald, Alan Dennis.

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.602465 F553F 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: [Singapore] : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.602465 F553F 2010] (3).

59. ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / ผู้เขียน, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

โดย พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ415ร] (4).

60. Decision support and business intelligence systems / Efraim Turban, Ramesh Sharda, Dursun Delen ; with contributions by Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang, David King.

โดย Turban, Efraim | Sharda, Ramesh | Delen, Dursun.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 T931D 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 T931D 2011] (4).