ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาท / ฟาริดา อิบราฮิม

โดย ฟาริดา อิบราฮิม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฟ27ห 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ฟ27ห 2521] (1).

142. คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ : ประสบการณ์ทั่วไป / บรรณาธิการ, อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ค695 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ค695 2533] (1).

143. ความรู้พื้นฐานธาลัสซีเมีย : เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค = Thalassemia primer : for disease prevention and control / จินตนา ศิรินาวิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย จินตนา ศิรินาวิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WH170 ค181 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH170 ค181 2547] (1).

144. ตำรากระดูกหักในเด็ก = Textbook of fractures in children / บรรณาธิการ กมลพร แก้วพรสวรรค์, ศัลยพงศ์ สรรพกิจ, จตุพร โชติกวณิชย์

โดย กมลพร แก้วพรสวรรค์ | ศัลยพงศ์ สรรพกิจ | จตุพร โชติกวณิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WE175 ต367 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE175 ต367 2552] (2).

145. ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยา และคลินิก / วรชัย ศิริกุลชยานนท์, บรรณาธิการ

โดย วรชัย ศิริกุลชยานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WE258 ต367 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540ชื่อเรื่องอื่น: เนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยา และคลินิก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE258 ต367 2540] (2).

146. MRI : หลักการและความปลอดภัยในการใช้งาน / บรรณาธิการ, ไพรัช สายวิรุณพร

โดย ไพรัช สายวิรุณพร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WN440 อ898 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WN440 อ898 2553] (2).

147. เดินทางบนทางเดินอาหาร / เรื่องและภาพประกอบโดย ตรีชฎา บุญจันทร์, ณปภัช โพธิ์พรหม, จุมพล วิลาศรัศมี

โดย ตรีชฎา บุญจันทร์ | ณปภัช โพธิ์พรหม | จุมพล วิลาศรัศมี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WI113 ต181ด 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI113 ต181ด 2552] (1). In transit (1).

148. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวาน / บัญจางค์ สุขเจริญ

โดย บัญจางค์ สุขเจริญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 บ251ก 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 บ251ก 2526] (2).

149. เทคนิคการพยาบาลทางห้องหัตถการ / เรณู อาจสาลี, องุ่น จินดาเวช, กันยา ยิ่งไพบูลย์

โดย เรณู อาจสาลี | องุ่น จินดาเวช | กันยา ยิ่งไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WY162 ร54ท 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY162 ร54ท 2524] (1).

150. การพยาบาลทางห้องผ่าตัด = Operating room nursing / อรอนงค์ พุมอาภรณ์, บรรณาธิการ.

โดย อรอนงค์ พุมอาภรณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WY162 อ383ก 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY162 อ383ก 2530] (2).

151. การพยาบาลทางห้องผ่าตัด = Operating room nursing / อรอนงค์ พุมอาภรณ์, บรรณาธิการ

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WY162 อ383ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY162 อ383ก 2531] (1).

152. การพบาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 1 / สมพร ชินโนรส, บรรณาธิการ

โดย สมพร ชินโนรส | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ก492 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ก492 2532] (1). In transit (1).

153. การพยาบาลมารดาในระยะที่หนึ่ง และระยะที่สองของการคลอด / จินตนา บ้านแก่ง.

โดย จินตนา บ้านแก่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 จ482ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 จ482ก 2521] (1).

154. คู่มือปฏิบัติวิธีการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็ก / รวบรวมโดย สุวดี ศรีเลณวัติ.

โดย สุวดี ศรีเลณวัติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส47ค 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส47ค 2524] (2).

155. หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ / โดย อรพินท์ วีระฉัตร

โดย อรพินท์ วีระฉัตร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY164 อ17ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY164 อ17ก 2521] (1).

156. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / วรรณี สัตยวิวัฒน์, บรรจง คำหอมกุล, บงกช พึ่งพุทธารักษ์

โดย วรรณี สัตยวิวัฒน์ | บรรจง คำหอมกุล | บงกช พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ว17ก 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ว17ก 2522] (1).

157. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ / บุญเพียร จันทวัฒนา

โดย บุญเพียร จันทวัฒนา | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 บ43ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 บ43ก 2521] (3).

158. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง / ฉลองรัฐ อินทรีย์

โดย ฉลองรัฐ อินทรีย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ฉ17ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ฉ17ก 2521] (3).

159. คู่มือปฏิบัติวิธีการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็ก / สุวดี ศรีเลณวัติ.

โดย สุวดี ศรีเลณวัติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส47ค 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส47ค 2523] (2).

160. การเตรียมตัวเพื่อคลอด / สมทรง เพ่งสุวรรณ

โดย สมทรง เพ่งสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ส251ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ส251ก 2532] (1).