ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. กุมารเวชปฏิบัติทันยุค / บรรณาธิการ, กิตติ อังศุสิงห์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กิตติ อังศุสิงห์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 ก721 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WS100 ก721 2542] (1), PYULIB-DW [Call number: WS100 ก721 2542] (3).

62. วิทยาการก้าวหน้า : การดูแลและบำบัดโรคทางระบบหายใจในเด็ก. เล่ม 1 = Update in pediatric respiratory care / บรรณาธิการ, สุภรี สุวรรณจูฑะ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุภรี สุวรรณจูฑะ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WS280 ว583 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS280 ว583 2534] (2).

63. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส827ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2542] (3).

64. การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 1 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ก492 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ก492 2539] (1). Special Status (1).

65. การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 ก492 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ก492 2543] (4).

66. เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้ / อำนวย อุนนะนันทน์, บรรณาธิการ

โดย อำนวย อุนนะนันทน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: WE725 ร852 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE725 ร852 2542] (1).

67. เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัว / ผู้จัดทำ, ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.

เลขเรียกหนังสือ: WA308 ค899 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

68. เทคนิคการวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและสาธารณสุข / นิรัตน์ อิมามี

โดย นิรัตน์ อิมามี | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสุขศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: WA590 น647ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA590 น647ท 2543] (1).

69. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 9 / บรรณาธิการ, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ย249 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2543] (3).

70. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 8 / บรรณาธิการ, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ย249 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2542] (3).

71. Ambulatory pediatrics 2 / บรรณาธิการ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 อ955 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS100 อ955 2542] (1).

72. การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข = Strategic management for health care organizations / โดย ทองหล่อ เดชไทย

โดย ทองหล่อ เดชไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WA525 ท322ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA525 ท322ก 2544] (1).

73. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส827ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2544] (3).

74. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด = Factors affecting the regularity of pulmonary tuberculosis patients treatment / โดย กอบแก้ว คุตตวัส (สว่างยิ่ง)

โดย กอบแก้ว คุตตวัส | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ก361ป 2527 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(สค.ม.) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ก361ป 2527] (1).

75. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อความคิดเห็นของแพทย์ในการเลือกที่จะทำงานต่อในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากหมดภาระชดใช้ทุน = Factors affecting doctor's opinion to continue working in community hospital after the obligatory service period / โดย มณี โชติวิรัตน์

โดย มณี โชติวิรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ม124ป 2527 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(สค.ม.) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ม124ป 2527] (1).

76. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = The relationship among self care agency, social support and quality of life of hemiplegic patients. / ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู

โดย ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

77. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ = Quality of life in the elderly with coronary heart disease / สายฝน จับใจ

โดย สายฝน จับใจ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ส661ค 2540 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ส661ค 2540] (1).

78. ไขสันหลังบาดเจ็บ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ

โดย กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: WL400 ข971 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL400 ข971 2543] (2).

79. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก ชุมชนเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education programme on mother's behavior for prevention and control of acute respiratory infection in children(ARIC), in Bangkhaen, Bangkok. / บุษบง โกฏิวิเชียร

โดย บุษบง โกฏิวิเชียร | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 บ674ป 2533 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 บ674ป 2533] (1).

80. วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฦาชา ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยุวดี ฦาชา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ว516 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ว516 2543] (3).