ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เภสัชวิทยา. เล่ม 2 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV250 ม246ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV250 ม246ภ 2536] (1).

2. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

3. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2539] (1).

4. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 ค127ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT104 ค127ส 2542] (1).

5. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. คู่มือเภสัชกรชุมชน 1 : การอบรมวิชาด้านเภสัชกรรมชุมชนครั้งที่ 1 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 ก528ค 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูนิตี้, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ140 ก528ค 2525] (1).

7. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

8. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

9. Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ

โดย วันดี วราวิทย์ | สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 อ955 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS100 อ955 2540] (1).

10. ตำราวิสัญญีวิทยา / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, วรภา สุวรรณจินดา, อังกาบ ปราการรัตน์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | วรภา สุวรรณจินดา | อังกาบ ปราการรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: WO275 ม246ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO275 ม246ต 2538] (1).

11. คู่มือแพทย์เวร / ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รวบรวม

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB39 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, พิมพ์รุ่นที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB39 ค695 2541] (2).

12. การกำจัดเชื้อในเวชปฏิบัติ / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย สมหวัง ด่านชัยวิจิตร | วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: WX165 ก437 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX165 ก437 2540] (2).

13. วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ทิพวรรณ ตั้งตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมหวัง ด่านชัยวิจิตร | ทิพวรรณ ตั้งตระกูล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WX167 ว614 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX167 ว614 2539] (1).

14. การใส่ท่อช่วยหายใจ / พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล.

โดย พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WF490 พ156ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF490 พ156ก 2539] (2).

15. การฟื้นสมรรถภาพผู้พิการจากไขสันหลังบาดเจ็บ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์.

โดย กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WL400 ก632ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL400 ก632ก 2538] (2).

16. การพัฒนาวัคซีนและการประยุกต์ใช้ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QW806 ก494 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW806 ก494 2540] (1). Special Status (1).

17. การสัมมนาเรื่อง สิทธิของผู้ป่วย, วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2536 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา

โดย การสัมมนาเรื่อง สิทธิของผู้ป่วย (2536 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: W85 ก525 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W85 ก525 2536] (2).

18. การตรวจกายภาพทางออร์โธปิติคส์ / เจริญ โชติกวณิชย์

โดย เจริญ โชติกวณิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WE141 จ722ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE141 จ722ก 2535] (3).

19. คุณภาพการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย = The quality of family planning programme in Thailand / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ สุรีย์พร พันพึ่ง

โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต | สุรีย์พร พันพึ่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: WP630 ศ458ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP630 ศ458ค 2540] (2).

20. สูติศาสตร์รามาธิบดี 1 / ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, วินิต พัวประดิษฐ์, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล.

โดย ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ | วินิต พัวประดิษฐ์ | สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 ส886 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับนิพนธ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอลิสติก พับลิชชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ100 ส886 2539] (1).