ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

2. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

3. กุมารเวชปฏิบัติทันยุค / บรรณาธิการ, กิตติ อังศุสิงห์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กิตติ อังศุสิงห์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 ก721 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WS100 ก721 2542] (1), PYULIB-DW [Call number: WS100 ก721 2542] (3).

4. อายุรศาสตร์ทันยุค 2548 / สุรพล อิสรไกรศีล, บรรณาธิการ

โดย สุรพล อิสรไกรศีล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 อ641 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 อ641 2548] (1). Special Status (2).

5. ตำรากุมารเวชศาสตร์ 3 / บรรณาธิการ, วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริปุณย์, สุรางค์ เจียมจรรยา

โดย วันดี วราวิทย์ | ประพุทธ ศิริปุณย์ | สุรางค์ เจียมจรรยา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 ต367 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับเรียบเรียงใหม่ พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WS100 ต367 2544] (1).

6. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

7. ตำรานรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ, เสวก วีระเกียรติ, สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

โดย เสวก วีระเกียรติ | สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WP100 ต367 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WP100 ต367 2548] (1), PYULIB-DW [Call number: WP100 ต367 2548] (7).