ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาท / ฟาริดา อิบราฮิม

โดย ฟาริดา อิบราฮิม | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฟ27ห 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ฟ27ห 2521] (1).

2. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาท / ฟาริดา อิบราฮิม

โดย ฟาริดา อิบราฮิม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฟ27ห 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ฟ27ห 2521] (1).

3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ / จำลอง ชูโต

โดย จำลอง ชูโต | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY155 จ211ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY155 จ211ก 2521] (1).