ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 140 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การดูแลเด็กโรคเบาหวาน / บัญจางค์ สุขเจริญ.

โดย บัญจางค์ สุขเจริญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY155 บ251ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY155 บ251ก 2538] (2).

2. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล / พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร, ปราณี จาติเกตุ, บรรณาธิการ

โดย พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร | ปราณี จาติเกตุ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกรรมการพัฒนาตำราสาขาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY32.JT3 ก118 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY32.JT3 ก118 2532] (2).

3. การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โพไนยพงศ์, บรรณาธิการ

โดย เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 ก514 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 ก514 2540] (3).

4. ทฤษฎีการพยาบาล / เพ็ญศรี ระเบียบ, บรรณาธิการ

โดย เพ็ญศรี ระเบียบ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY86 ท166 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY86 ท166 2535] (4).

5. การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์, บรรณาธิการ

โดย เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 ก514 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 ก514 2535] (4).

6. คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

โดย เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 พ885ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 พ885ค 2534] (1).

7. ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาล / ผู้เขียน, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

โดย พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: WY164 พ587ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บุญศิริการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY164 พ587ร 2541] (3).

8. การดูแลตนเอง : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY86 ก451 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY86 ก451 2540] (4).

9. วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฦาชา ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยุวดี ฦาชา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ว516 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ว516 2540] (3).

10. ตำราวิชาการพยาบาลมารดาและทารก / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ยุพิน จันทรัคคะ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยุพิน จันทรัคคะ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 ย46ต 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 ย46ต 2521] (2).

11. คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลที่บ้าน = Home nursing manual / ชนิตา มณีวรรณ

โดย ชนิตา มณีวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY108 ช153ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY108 ช153ค 2540] (3).

12. การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิก = Surgical nursing in clinical practices / บรรณาธิการ, วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

โดย วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ก492 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ก492 2542] (4).

13. การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 1 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ก492 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ก492 2539] (1). Special Status (1).

14. การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 ก492 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ก492 2543] (4).

15. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด = Factors affecting the regularity of pulmonary tuberculosis patients treatment / โดย กอบแก้ว คุตตวัส (สว่างยิ่ง)

โดย กอบแก้ว คุตตวัส | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ก361ป 2527 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(สค.ม.) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ก361ป 2527] (1).

16. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ = Quality of life in the elderly with coronary heart disease / สายฝน จับใจ

โดย สายฝน จับใจ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ส661ค 2540 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ส661ค 2540] (1).

17. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก ชุมชนเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education programme on mother's behavior for prevention and control of acute respiratory infection in children(ARIC), in Bangkhaen, Bangkok. / บุษบง โกฏิวิเชียร

โดย บุษบง โกฏิวิเชียร | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 บ674ป 2533 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 บ674ป 2533] (1).

18. วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฦาชา ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยุวดี ฦาชา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ว516 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ว516 2543] (3).

19. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของประชาชนต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = Knowledge, attitudes and practices of people about referral system at Banmoh District, Saraburi province. / มาลินี คำภู

โดย มาลินี คำภู | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ม497ค 2531 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ม497ค 2531] (1).

20. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของหญิงบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2531 = Preventive behavior toward Aids of female prostitutes in Bangkok 1988. / พนมศรี เสาร์สาร

โดย พนมศรี เสาร์สาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 พ191พ 2532 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 พ191พ 2532] (1).