ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

2. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2539] (1).

3. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 ค127ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT104 ค127ส 2542] (1).

4. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ218 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ218 2538] (4).

5. ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ / ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QS25 ม246ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QS25 ม246ป 2540] (2).

6. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ218 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ218 2542] (3).

7. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส827ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2542] (3).

8. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส827ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2544] (3).

9. สรีรวิทยา 2 / ผู้นิพนธ์, สุวรรณา หังสพฤกษ์, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล

โดย สุวรรณา หังสพฤกษ์ | สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ | สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส873ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส873ส 2544] (3).

10. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ218 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ218 2548] (3).

11. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ219 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ219 2552] (5).

12. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ219 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ219 2555] (4). Checked out (1).

13. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, สุพรพิมพ์ เจียสกุล, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, วัฒนา วัฒนาภา

โดย สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส827ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2540] (5). Checked out (1).

14. สรีรวิทยา 2 / ผู้นิพนธ์, สุวรรณา หังสพฤกษ์, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล

โดย สุวรรณา หังสพฤกษ์ | สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ | สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส873ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส873ส 2541] (8).

15. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ218 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ218 2543] (14).

16. สรีรวิทยา 1, 2 / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2548] (10).

17. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, สุจินดา ริมศรีทอง ... [และคนอื่นๆ]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ219 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ219 2556] (1). Checked out (9).

18. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์

โดย สุจินดา ริมศรีทอง | สุดาพรรณ ธัญจิรา | อรุณศรี เตชัสหงส์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 พ219 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ219 2552] (19). In transit (1).