ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6672 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The organization of mental health services : societal and community systems / edited by W. Richard Scott and Bruce L. Black

โดย Scott, W. Richard | Black, Bruce L.

เลขเรียกหนังสือ: 362.20425 O68 เลขเรียกหนังสือ: WM30 O68 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.20425 O68] (1), PYULIB-DW [Call number: WM30 O68 1986] (1).

2. จิตเวชศาสตร์ = Psychiatry / ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ.

โดย ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 จ464 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 จ464 2534] (9), PYULIB-DW [Call number: WM100 จ464 2534] (7).

3. คลอเรสเตรอล : ผู้ร้ายแห่งโภชนาการ? = Control cholesterol / โดย R. Newman Turner ; วิจักขณา, ถอดความ

โดย เทอร์เนอร์, อาร์. นิวแมน | วิจักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.28 ท669ค เลขเรียกหนังสือ: WB425 ท669ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.28 ท669ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WB425 ท669ค 2534] (3).

4. เอดส์-การป้องกันตนเอง / ผู้แต่ง, ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์.

โดย ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1969792 ศ555อ เลขเรียกหนังสือ: WC503.6 ศ555อ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [สงขลา] : มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ศ555อ] (3), PYULIB-DW [Call number: 362.1969792 ศ555อ] (2).

5. เมื่อลูกร้องไห้ = Crying for help / โดย แครอล ยัง ; แปล, ธัญญลักษณ์

โดย ยัง, แครอล | ธัญญลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ย223ม เลขเรียกหนังสือ: WS310 ย223ม 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขนิษฐา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ย223ม] (2), PYULIB-DW [Call number: WS310 ย223ม 2534] (1).

6. ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข ... / บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช จำกัด

โดย บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11025 บ226ท (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX22.JT3 บ226ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11025 บ226ท] (4), [Call number: WX22.JT3 บ226ท] (5).

7. มาเป็นหมอกันเถิด 1 / สันต์ หัตถีรัตน์

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 610 ส576ม เลขเรียกหนังสือ: WB141 ส576ม 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610 ส576ม] (1), PYULIB-DW [Call number: WB141 ส576ม 2529] (1).

8. ฉลองครบรอบ 48 ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7309 ส293ฉ เลขเรียกหนังสือ: WY11.JT3 ฉ151 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยพิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7309 ส293ฉ] (3), PYULIB-DW [Call number: WY11JT3 ฉ151 2518] (1).

9. หมอชาวบ้าน / เสนอ อินทรสุขศรี

โดย เสนอ อินทรสุขศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ส899ห เลขเรียกหนังสือ: WA108 ส55ห 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ส899ห] (2), PYULIB-DW [Call number: WA108 ส55ห 2523] (3).

10. นิติเวชสาธก / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 614.1 ว574น เลขเรียกหนังสือ: W32.5 ว596น 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.1 ว574น] (2), PYULIB-DW [Call number: W32.5 ว596น 2519] (1).

11. โรคหู คอ จมูก / อำนวย คัจฉวารี

โดย อำนวย คัจฉวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 614.59 อ681ร 2530 เลขเรียกหนังสือ: WV100 อ681ร 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.59 อ681ร 2530] (2), PYULIB-DW [Call number: WV100 อ681ร 2530] (1).

12. คู่มือยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ค เลขเรียกหนังสือ: WS366 ค962ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WS366 ค962ค 2530] (1).

13. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

14. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

15. สัมผัสแห่งความรัก : ศิลปการนวดแบบไทย / สมบัติ ตาปัญญา

โดย สมบัติ ตาปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 ส255ส เลขเรียกหนังสือ: WB537 ส255ส 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงตะเกียง, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปการนวดแบบไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 ส255ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WB537 ส255ส 2528] (1).

16. ปวดหลัง / ดำรง กิจกุศล

โดย ดำรง กิจกุศล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.072 ด491ป เลขเรียกหนังสือ: WE720 ด491ป 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.072 ด491ป] (1), PYULIB-DW [Call number: WE720 ด491ป 2528] (2).

17. หัวใจชำรุด : ความรู้ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันรักษาและพักฟื้นหัวใจ = Heart attacks understood / เอียน แอนเดอร์สัน ; แปลโดย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และสุทัศน์ บวรสมบัติ

โดย แอนเดอร์สัน, เอียน | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล | สุทัศน์ บวรสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.12 อ945ห เลขเรียกหนังสือ: WG113 อ945ห 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.12 อ945ห] (2), PYULIB-DW [Call number: WG113 อ945ห 2527] (1).

18. การใช้ยารักษาความวิตกกังวล / เจริญ สมวงษ์ศิริ

โดย เจริญ สมวงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.7 จ724ก เลขเรียกหนังสือ: WM172 จ57ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาวิกาการพิมพ์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.7 จ724ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WM172 จ57ก 2523] (1).

19. การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์ / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

โดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 ว698ก เลขเรียกหนังสือ: WF141 ว698ก 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0757 ว698ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WF141 ว698ก 2526] (2).

20. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).