Your search returned 3 results from 146192 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลสวนปรุง / โดย ประไพ วิจักขณาพันธุ์

by ประไพ วิจักขณาพันธุ์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541 Description: ก-ช, 82 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

2. รายงานการวิจัยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน = The self esteem of methamphetamine induced psychotic patients / จัดทำโดย จิรังกูร ณัฐรังสี, กาญจนา สุทธิเนียม

by จิรังกูร ณัฐรังสี | กาญจนา สุทธิเนียม | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

Call number: WM20.5 จ526ร 2545 (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง], 2545 Description: 52 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM20.5 จ526ร 2545] (1). Items available for reference: [Call number: WM20.5 จ526ร 2545] (1).

3. การศึกษาเปรียบเทียบโรคจิตระยะสั้นและระยะยาวจากเมทแอมเฟตามีน = A comparison of acute and prolonged methamphetamine psychoses / จัดทำโดย พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

by พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

Call number: NURSE พ569ก 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : [กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2545?]. Description: ก-ญ, 69 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: NURSE พ569ก 2545] (1).