ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6989 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. การใช้ยารักษาความวิตกกังวล / เจริญ สมวงษ์ศิริ

โดย เจริญ สมวงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.7 จ724ก เลขเรียกหนังสือ: WM172 จ57ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาวิกาการพิมพ์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.7 จ724ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WM172 จ57ก 2523] (1).

102. การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์ / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

โดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 ว698ก เลขเรียกหนังสือ: WF141 ว698ก 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0757 ว698ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WF141 ว698ก 2526] (2).

103. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

104. ความรู้เรื่องหัดเยอรมันสำหรับประชาชน / จันทพงษ์ วะสี

โดย จันทพงษ์ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: 616.916 จ248ค เลขเรียกหนังสือ: WC582 จ247ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.916 จ248ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WC582 จ247ค 2527] (1).

105. โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับประชาชน / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.953 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC550 ป419ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.953 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC550 ป419ร 2525] (1).

106. โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน : โรคแบคทีเรีย ปาราสิต ไวรัส เชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา = Zoonoses / โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.959 ร924 เลขเรียกหนังสือ: WC950 บ538ร 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.959 ร924] (1), PYULIB-DW [Call number: WC950 บ538ร 2527] (1).

107. เอดส์ : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม = / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.979 ป419อ เลขเรียกหนังสือ: WC503 ป419อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.979 ป419อ] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.979 ป419อ] (1).

108. คู่มือตั้งครรภ์เตรียมคลอด : คู่มือของผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่คนใหม่ / สวชัย อินทรประเสริฐ

โดย สวชัย อินทรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 618.2 ส375ค เลขเรียกหนังสือ: WQ150 ส868ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร "ลูกรัก", [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.2 ส375ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WQ150 ส868ค] (1).

109. โรคของต่อมธัยรอยด์ / เทพ หิมะทองคำ

โดย เทพ หิมะทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.44 ท595ร เลขเรียกหนังสือ: WK200 ท596ร 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ดีพี, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.44 ท595ร] (1), PYULIB-DW [Call number: WK200 ท596ร 2526] (3).

110. ช็อค / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8912 ช312 เลขเรียกหนังสือ: WO149 ช312 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8912 ช312] (2), PYULIB-DW [Call number: WO149 ช312 2519] (1).

111. กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / สุวงศ์ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย.

โดย สุวงศ์ ศาสตรวาหา | สุรชาติ ณ หนองคาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04 ส868ก เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส868ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส868ก 2533] (2).

112. โภชนาการกับโรคเบาหวาน / วลัย อินทรัมพรรย์

โดย วลัย อินทรัมพรรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.56314 ว343ภ เลขเรียกหนังสือ: WK818 ว353ภ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.56314 ว343ภ] (1), PYULIB-DW [Call number: WK818 ว353ภ 2528] (2).

113. หูหนวก-หูตึง จิตวิทยาคลีนิค / ประมวญ ดิคคินสัน.

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 157 ป349ห เลขเรียกหนังสือ: WV276 ป171ห 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 157 ป349ห] (2), PYULIB-DW [Call number: WV276 ป171ห 2524] (2).

114. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ

โดย เติมศรี ชำนิจารกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ต776ส เลขเรียกหนังสือ: WA950 ต776ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ต776ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WA950 ต776ส 2525] (1).

115. Scope monograph on cytology : the cell and its nucleus / A.G. Macleod.

โดย Macleod, A.G.

เลขเรียกหนังสือ: 611.0181 M163S เลขเรียกหนังสือ: QH611 M165S 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kalamazoo, Mich. : Upjohn, 1973ชื่อเรื่องอื่น: Cytology : the cell and its nucleus.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 611.0181 M163S] (2), PYULIB-DW [Call number: QH611 M163S 1975] (1).

116. Respiratory physiology : the essentials / John B. West.

โดย West, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 612.2 W518R เลขเรียกหนังสือ: WF102 W518R 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Williams & Wilkins, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.2 W518R] (1), PYULIB-DW [Call number: WF102 W518R 1974] (1).

117. Principles of clinical psychiatry / Arnold M. Ludwig.

โดย Ludwig, Arnold M.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 L948P เลขเรียกหนังสือ: WM105 L948P 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Free Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 L948P] (3), PYULIB-DW [Call number: WM105 L948P 1980] (1).

118. Scope monograph on pathoparasitology : a color atlas of parasites in tissue sections / Michael Kenney.

โดย Kenney, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 616.96 K36S เลขเรียกหนังสือ: QX17 K36S 1973 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kalamazoo, Mich. : Upjohn, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.96 K36S] (1), PYULIB-DW [Call number: QX17 K36S 1973] (1).

119. Tennis medic : conditioning, sports medicine, and total fitness for every player / Steven R. Levisohn and Harvey B. Simon.

โดย Levisohn, Steven R | Simon, Harvey B.

เลขเรียกหนังสือ: 617.1027 L666T เลขเรียกหนังสือ: QT260 L666T 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : C. V. Mosby, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 617.1027 L666T] (1), PYULIB-DW [Call number: QT260 L666T 1984] (1).

120. Lifespan plus : the definitive guide to health and well-being for the rest of your life / Sigmund Stephen Miller, Julian Asher Miller, Don Ethan Miller.

โดย Miller, Sigmund Stephen | Miller, Julian Asher | Miller, Don Ethan.

เลขเรียกหนังสือ: 618.97 M651L เลขเรียกหนังสือ: WT104 M652L 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.97 M651L] (1), PYULIB-DW [Call number: WT104 M652L 1986] (1).