ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6989 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Logan's medical and scientific abbreviations / Carloynn M. Logan, M. Katherine Rice.

โดย Logan, Carolynn M | Rice, M. Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 610.148 L831L (R.) เลขเรียกหนังสือ: W13 L831L 1987 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadephia : J.B. Lippincott, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 610.148 L831L] (1), [Call number: W13 L831L 1987] (1).

122. Helping health workers learn : a books of methods, aids, and ideas for instructors at the village level / David Werner and Bill Bower.

โดย Werner, David | Bower, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7 W492H เลขเรียกหนังสือ: WA590 W491H 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Palo Alto, Calif. : The Hesperian Foundation, 1983, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7 W492H] (1), PYULIB-DW [Call number: WA590 W491H 1982] (1).

123. คู่มือโรคภูมิแพ้ / พิพัฒน์ ชูวรเวท.

โดย พิพัฒน์ ชูวรเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 616.97 พ697ค เลขเรียกหนังสือ: WD300 พ697ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.97 พ697ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WD300 พ697ค 2534] (1).

124. การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 ส691ก 2528 (ส.ร.) เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส691ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส691ก 2528] (1).

125. โรคจากงานอุตสาหกรรม : เรื่องจริงที่เกิดกับท่านได้ในยุคพัฒนา / มาลินี วงศ์พานิช, ลดา อมรทัต

โดย มาลินี วงศ์พานิช | ลดา อมรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9803 ม497ร เลขเรียกหนังสือ: WA400 ม497ร 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9803 ม497ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WA400 ม497ร 2527] (1).

126. Research into practice : a reader for nurses and the caring professions / edited by Pamela Abbott and Roger Sapsford

โดย Abbott, Pamela | Sapsford, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 R432 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Buckingham : Open University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 R432 1997] (1).

127. การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน / สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, เรียบเรียง

โดย สมบูรณ์ เกียรตินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0252 ส257ก 2540 เลขเรียกหนังสือ: WA292 ส257ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0252 ส257ก 2540] (1), PYULIB-DW [Call number: 616.0252 ส257ก 2540] (2).

128. คอพอก / โดย สาธิต วรรณแสง

โดย สาธิต วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 616.442 ส642ค 2539 เลขเรียกหนังสือ: WK259 ส642ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.442 ส642ค 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: WK259 ส642ค 2539] (2).

129. วิถีแห่งการคลายเครียด / เทอดศักดิ์ เดชคง

โดย เทอดศักดิ์ เดชคง.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ท668ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ท668ว 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.9042 ท668ว 2541] (1).

130. พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior and quality of life of the elderly Karen hilltribe in Chiangmai / พีรนุช จันทรคุปต์

โดย พีรนุช จันทรคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 พ791พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.26 พ791พ] (1), [Call number: 305.26 พ791พ] (1).

131. Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ

โดย วันดี วราวิทย์ | สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 อ955 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS100 อ955 2540] (1).

132. ระบาดวิทยาการแพทย์ = Medical epidemiology / ชยันตร์ธร ปทุมานนท์

โดย ชยันตร์ธร ปทุมานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: WA105 ช193ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : PHRCG Publishers, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA105 ช193ร 2541] (1).

133. เลี้ยงลูกด้วยรัก : แนะวิธีเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงสามขวบ / เรียบเรียงโดย วันษา ธนามี

โดย วันษา ธนามี.

เลขเรียกหนังสือ: WS113 ว436ล 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์ เซนเตอร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS113 ว436ล 2533] (1).

134. การปฐมพยาบาล / โดย อรวรรณ หุ่นดี

โดย อรวรรณ หุ่นดี.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 อ373ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 อ373ก] (2).

135. ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อย = Common problems in pediatric nephrology / โสภณา เนียมศิริ

โดย โสภณา เนียมศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: WS320 ส983ป 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีไซร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS320 ส983ป 2536] (2).

136. คู่มือคุณแม่คนใหม่ / อังค์วรา, เรียบเรียง

โดย อังค์วรา.

เลขเรียกหนังสือ: WS103 อ491ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS103 อ491ค 2540] (2).

137. ศัลยศาสตร์ปริทัศน์ / บรรณาธิการ, กำพล เลาหเพ็ญแสง ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กำพล เลาหเพ็ญแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WO18 ศ337 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.บี. ฟอเรนบุ๊คเซนเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO18 ศ337 2540] (1).

138. ไส้เลื่อน = Self-help for hiatus hernia / โดย โจแอน เลย์ ; ศักดิ์ บวร, แปลและเรียบเรียง

โดย เลย์, โจแอน | ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: WI250 ล791ส 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI250 ล791ส 2537] (1).

139. สถิติในวิจัยทางการแพทย์ / ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ, บรรณาธิการ

โดย ทัสสนี นุชประยูร | เติมศรี ชำนิจารกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: W20.5 ส184 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W20.5 ส184 2541] (1).

140. โภชนาการสำหรับแม่และเด็ก = Healthy mum : healthy baby / ของ Wendy Doyle ; แปลและเรียบเรียงโดย อินทิรา ปัทมินทร

โดย ดอยล์, เวนดี้ | อินทิรา ปัทมินทร.

เลขเรียกหนังสือ: WQ175 ด281ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ175 ด281ภ 2539] (2).