ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6995 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. แคฟเฟอีน : facts & issues / บรรณาธิการ, ชัยชาญ แสงดี และ อุดม จันทรารักษ์ศรี

โดย ชัยชาญ แสงดี | อุดม จันทรารักษ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 362.299 ค934 เลขเรียกหนังสือ: QV107 ค934 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.299 ค934] (1), PYULIB-DW [Call number: 362.299 ค934] (1).

142. ฮอร์โมน กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม / นทีทิพย์ กฤษณามระ

โดย นทีทิพย์ กฤษณามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 612.405 น152ฮ เลขเรียกหนังสือ: WK102 น152ฮ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.405 น152ฮ] (1), PYULIB-DW [Call number: 612.405 น152ฮ] (1).

143. บาดเจ็บที่ศีรษะ / ผู้เขียน, นครชัย เผื่อนปฐม

โดย นครชัย เผื่อนปฐม.

เลขเรียกหนังสือ: WE706 น115บ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE706 น115บ 2541] (3).

144. วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐาน = Histology 1 : the cell and basic tissues / เรียบเรียงโดย วินิดา บัณฑิต ... [และคนอื่นๆ]

โดย วินิดา บัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: QS504 ว588 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QS504 ว588 2539] (2).

145. วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบ = Histology 2 : organ systems / เรียบเรียงโดย วินิดา บัณฑิต, อรศรี รมยะนันทน์, สุจินต์ อึ้งถาวร

โดย วินิดา บัณฑิต | อรศรี รมยะนันทน์ | สุจินต์ อึ้งถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: QS504 ว588 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QS504 ว588 2539] (2).

146. วิตามินและธาตุอาหาร : คำถามที่ต้องการคำตอบ = Savoy health care : vitamins & minerals / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง

โดย ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: QU160 ศ322ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU160 ศ322ว 2541] (1).

147. วิธีดูแลรักษาหวัดและไข้หวัดใหญ่ / วรารัก, เรียบเรียง

โดย วรารัก.

เลขเรียกหนังสือ: WC515 ว321ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC515 ว321ว 2540] (3).

148. โรคของเต้านม / สมปอง รักษาศุข

โดย สมปอง รักษาศุข.

เลขเรียกหนังสือ: WP840 ส261ร 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP840 ส261ร 2529] (1).

149. คู่มือปฐมพยาบาล / เรืองศักดิ์ ศิริผล, แปล

โดย เรืองศักดิ์ ศิริผล.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ค695 2541] (1).

150. ตำราวิสัญญีวิทยา / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, วรภา สุวรรณจินดา, อังกาบ ปราการรัตน์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | วรภา สุวรรณจินดา | อังกาบ ปราการรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: WO275 ม246ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO275 ม246ต 2538] (1).

151. บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง เทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด / ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ว585บ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วพบ., 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ว585บ 2541] (2).

152. Effective leadership and management in nursing / Eleanor J. Sullivan, Phillip J. Decker

โดย Sullivan, Eleanor J | Decker, Phillip J.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 S949E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 S949E 1997] (1).

153. Handbook of nursing diagnosis / Lynda Juall Carpenito

โดย Carpenito, Lynda Juall.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 C294H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 C294H 1997] (2).

154. Math for meds : dosages and solutions / Anna M. Curren, Laurie D. Munday

โดย Curren, Anna M | Munday, Laurie D.

เลขเรียกหนังสือ: QV18 C976M 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Wallcur, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV18 C976M 1990] (1).

155. Fluids and electrolytes : a practical approach / Carla A. B. Lee, C. Ann Barrett, Donna D. Ignatavicius.

โดย Lee, Carla A. Bouska | Barrett, C. Ann | Ignatavicius, Donna D.

เลขเรียกหนังสือ: WD220 L477F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : F. A. Davis, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WD220 L477F 1996] (1).

156. Med-Math : dosage calculation, preparation and administration / Grace Henke

โดย Henke, Grace.

เลขเรียกหนังสือ: QV18 H512M 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : J.B. Lippincott, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV18 H512M 1995] (1).

157. AACN handbook of critical care nursing / Marianne Chulay, Cathie Guzzetta, Barbara Dossey

โดย Chulay, Marianne | Guzzetta, Cathie | Dossey, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 C559A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 C559A 1997] (1).

158. Application of nursing process and nursing diagnosis : an interactive text / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse.

โดย Doenges, Marilynn E | Moorhouse, Mary Frances.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 D651A 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : F. A. Davis, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 D651A 1992] (1).

159. Nursing law and ethics / edited by John Tingle and Alan Cribb

โดย Tingle, John | Cribb, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: WY33.1 N974 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell Science, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY33.1 N974 1998] (1).

160. Children's nursing / edited by Linda McQuaid, Sally Huband, Esther M. Parker.

โดย McQuaid, Linda | Huband, Sally | Parker, Esther M.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 C536 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 C536 1996] (1).