ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6995 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Gerontologic nursing : wholistic care of the older adult / [edited by] Mary M. Burke, Mary B. Walsh

โดย Walsh, Mary B | Burke, Mary M.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 G377 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 G377 1997] (1).

162. Nursing in today's world : challenges, issues, and trends / Janice Rider Ellis, Celia Love Hartley

โดย Ellis, Janice Rider | Hartley, Celia Love.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 E47N 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 E47N 1998] (1).

163. Care of the older person : a handbook for care assistants / edited by Christine McMahon and Ron Isaacs.

โดย McMahon, Christine | Isaacs, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 C271 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell Science, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 C271 1997] (1).

164. Critical thinking in nursing : an interactive approach / M. Gaie Rubenfeld, Barbara K. Scheffer

โดย Rubenfeld, M. Gaie | Scheffer, Barbara K.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 R895C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : J.B. Lippincott, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 R895C 1995] (1).

165. Nursing today : transition and trends / [edited by] JoAnn Zerwekh, Jo Carol Claborn

โดย Claborn, Jo Carol | Zerwekh, JoAnn Graham.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 N974 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 N974 1997] (1).

166. Instructor's manual to accompany critical thinking in nursing : an interactive approach / M. Gaie Rubenfeld, Barbara K. Scheffer.

โดย Rubenfeld, M. Gaie | Scheffer, Barbara K.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 R895C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : J. B. Lippincott, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 R895C 1995] (1).

167. Applying nursing process : a step-by-step guide / Rosalinda Alfaro-LeFevre

โดย Alfaro-LeFevre, Rosalinda.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 A385A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 A385A 1998] (1).

168. Davis's NCLEX-RN review / [edited by] Patricia Gauntlett Beare ; assistant editor, Patricia E. Thompson

โดย Thompson, Patricia E | Beare, Patricia Gauntlett.

เลขเรียกหนังสือ: WY18.2 D265 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : F. A. Davis, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18.2 D265 1996] (1).

169. Critical care nursing : science and practice / Sheila K. Adam and Sue Osborne

โดย Adam, Sheila K | Osborne, Sue.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 A196C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 A196C 1998] (1).

170. Introduction to maternal and child health nursing / M. Christine Neff, Martha Spray

โดย Neff, M. Christine | Spray, Martha.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 N383I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 N383I 1996] (1).

171. Modules for basic nursing skills / Janice Rider Ellis, Elizabeth Ann Nowlis, Patricia M. Bentz

โดย Ellis, Janice Rider | Nowlis, Elizabeth Ann | Bentz, Patricia M.

เลขเรียกหนังสือ: WY18.2 E47M 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : J. B. Lippincott, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18.2 E47M 1992] (2).

172. Management decision making for nurses : 124 case studies / Bessie L. Marquis, Carol J. Huston.

โดย Marquis, Bessie L | Huston, Carol J.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M357M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M357M 1998] (1).

173. Being a long-term care nursing assistant : workbook and skills checklist / Connie A. Will, Judith B. Eighmy

โดย Will, Connie A | Eighmy, Judith B.

เลขเรียกหนังสือ: WY193 W689B 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY193 W689B 1991] (1).

174. Surgical nursing / Colin Torrance and Eve Serginson.

โดย Torrance, Colin | Serginson, Eve.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 T688S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 T688S 1997] (1).

175. Nurse-midwifery handbook : a practical guide to prenatal and postpartum care / Linda Wheeler.

โดย Wheeler, Linda A.

เลขเรียกหนังสือ: WQ39 W563N 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ39 W563N 1997] (1).

176. Being a long-term care nursing assistant / Connie A. Will, Judith B. Eighmy

โดย Will, Connie A | Eighmy, Judith B.

เลขเรียกหนังสือ: WY193 W689B 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY193 W689B 1991] (1).

177. Nursing made insanely easy / Sylvia Rayfield, Loretta Manning.

โดย Rayfield, Sylvia | Manning, Loretta.

เลขเรียกหนังสือ: WY193 R266N 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Shreveport, La. : I Can, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY193 R266N 1995] (1).

178. Caring for older people in a mixed economy / Linda Smith, Mary Reavey

โดย Smith, Linda | Reavey, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 S655C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 S655C 1997] (1).

179. Essentials of maternal-newborn nursing / Patricia Wieland Ladewig, Marcia L. London, Sally B. Olds

โดย Ladewig, Patricia Wieland | London, Marcia L | Olds, Sally B.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 L154E 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redwood City, Calif. : Addison-Wesley Nursing, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 L154E 1994] (1).

180. Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / edited by Sharon Mantik Lewis, Idolia Cox Collier, Margaret M. Heitkemper.

โดย Collier, Idolia Cox | Heitkemper, Margaret McLean | Lewis, Sharon Mantik.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M489 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M489 1996] (1).