ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6995 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Pain : its nature and management / edited by Veronica Nicky Thomas

โดย Thomas, Veronica Nicky.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 P144 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 P144 1997] (1).

182. Medical-surgical nursing : foundations for clinical practice / Frances Donovan Monahan, Marianne Neighbors

โดย Manahan, Frances Donovan | Neighbors, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 M734M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 M734M 1998] (1).

183. Foundations of psychiatric mental health nursing / Elizabeth M. Varcarolis

โดย Varcarolis, Elizabeth M.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 V289F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 V289F 1998] (1).

184. The practice of nursing research : conduct, critique & utilization / Nancy Burns, Susan K. Grove

โดย Burns, Nancy | Grove, Susan K.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 B967P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 B967P 1997] (1).

185. Current issues in nursing / edited by Joanne Comi McCloskey, Helen Kennedy Grace

โดย McCloskey, Joanne Comi | Grace, Helen Kennedy.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 C976 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 C976 1997] (1).

186. Nursing care of children : principles and practice / edited by Jean Weiler Ashwill, Susan Colvert Droske

โดย Ashwill, Jean Weiler | Droske, Susan Colvert.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 N974 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 N974 1997] (1).

187. Gynaecology / edited by Robert W. Shaw, W. Patrick Soutter, Stuart L. Stanton

โดย Shaw, Robert W | Soutter, W. Patrick | Stanton, Stuar L.

เลขเรียกหนังสือ: WP140 G997 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Churchill Livingstone, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP140 G997 1997] (1).

188. Mosby's clinical nursing / June M. Thompson ... [et al.]

โดย Thompson, June M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M894 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M894 1997] (1).

189. Community health nursing : promoting health of aggregates, families, and individuals / [edited by] Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster

โดย Stanhope, Marcia | Lancaster, Jeanette.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 C734 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 C734 1996] (1).

190. Assisted ventilation of the neonate / [edited by] Jay P. Goldsmith, Edward H. Karotkin

โดย Goldsmith, Jay P | Karotkin, Edward H.

เลขเรียกหนังสือ: WS420 A848 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS420 A848 1996] (1).

191. Preterm labor / edited by Murdo G. Elder, Ronald F. Lamont, Roberto Romero

โดย Elder, Murdoch George | Lamont, Ronald F | Romero, Roberto.

เลขเรียกหนังสือ: WQ330 P942 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Churchill Livingstone, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ330 P942 1997] (1).

192. Orthopaedic nursing / [edited by] Ann Butler Maher, Susan Warner Salmond, Teresa A. Pellino

โดย Maher, Ann Butler | Salmond, Susan Warner | Pellino, Teresa A.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.6 O77 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.6 O77 1998] (1).

193. Manual of nursing diagnosis 1997-1998 / Marjory Gordon.

โดย Gordon, Marjory.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 G664M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 G664M 1997] (1).

194. Manual of gerontologic nursing / Charlotte Eliopoulos.

โดย Eliopoulos, Charlotte.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 E42M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 E42M 1999] (1).

195. Heart sounds and murmurs : a practical guide / Barbara Erickson.

โดย Erickson, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: WG18.2 E68H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WG18.2 E68H 1997] (1).

196. Guide to nursing management and leadership / Ann Marriner-Tomey.

โดย Marriner-Tomey, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M359G 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M359G 1996] (1).

197. Primary care oncology / [edited by] Kathryn L. Boyer ... [et al.].

โดย Boyer, Kathryn L.

เลขเรียกหนังสือ: QZ200 P952 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ200 P952 1999] (1).

198. Review of pediatric critical care / [edited by] Patricia A. Moloney-Harmon, Sandra J. Czerwinski.

โดย Moloney-Harmon, Patricia A | Czerwinski, Sandra J.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 R454 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 R454 1997] (1).

199. Nursing process : a critical thinking approach / Judith M. Wilkinson

โดย Wilkinson, Judith M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 W686N 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley Nursing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 W686N 1996] (1).

200. Lung sounds : a practical guide / Robert L. Wilkins, John E. Hodgkin, Brad Lopez.

โดย Wilkins, Robert L | Hodgkin, John E | Lopez, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: WF18.2 W684L 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF18.2 W684L 1996] (1).