ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6989 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Modern Clinical Psychiatry / Lawrence C. Kolb.

โดย Kolb, Lawrence C.

เลขเรียกหนังสือ: WM100 K81M 1973 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM100 K81M 1973] (1).

22. Epidemiology : man and disease / by John P. Fox

โดย Fox, John P.

เลขเรียกหนังสือ: WA105 F792E 1970 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA105 F792E 1970] (1).

23. Nursing supervision / Lee Hand

โดย Hand, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 H236N 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reston, Vir. : Reston, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 H236N 1981] (1).

24. Fundamentals of nursing / Malinda Murray

โดย Murray, Malinda.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M983F 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M983F 1980] (1).

25. Cancer nursing / Lisa Begg Marino.

โดย Marino, Lisa Begg.

เลขเรียกหนังสือ: WY156 M339C 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis : Mosby, 1981สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

26. Bedside maternity nursing / Inge J. Bleier.

โดย Bleier, Inge J.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 B646B 1979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Sounders, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 B646B 1979] (1).

27. Handbook of infusion therapy

เลขเรียกหนังสือ: WB39 H236 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pennsylvania : Springhouse, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB39 H236 1999] (1).

28. สาธารณสุขปริทัศน์ : ฤา--สาธารณสุขมูลฐานถึงทางตัน

เลขเรียกหนังสือ: WA39 ส639 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทีมงานหมอชาวบ้าน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA39 ส639] (1).

29. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

โดย สภากาชาดไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

30. Understanding Psychology / Robert S. Feldman.

โดย Feldman, Robert Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: BF121 F312U 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: BF121 F312U 1999] (1).

31. Emergency : 4 contact hours / Marjorie McDonough.

โดย McDonough, Marjorie.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brooklyn, NY. : Lippincott, 1999สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

32. An outline of urology / D.E. Sturdy

โดย Sturdy, D. E.

เลขเรียกหนังสือ: WJ100 S935O 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bristol : Wright, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ100 S935O 1986] (1).

33. นรีเวชศาสตร์ / จำรัส ศิริสัมพันธ์.

โดย จำรัส ศิริสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: WP100 จ365น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : อักษรสัมพันธ์, [247-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP100 จ365น] (1).

34. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของแพทย์

โดย สุชาดา โชติกานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

35. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

36. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนายาและการออกแบบรูปแบบยาเตรียมใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะฯ, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

37. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

โดย กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

38. การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

โดย วาสนา อิ่มเอม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

39. การส่งเสริมสุขภาพตามวิถีทางของ VicHealth สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

40. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).